Gröna Bilister uppmanar Alingsås: Förverkliga biogasplanerna snarast!

19/1: Gröna Bilister uppmanar Alingsås: Förverkliga biogasplanerna snarast!

Alingsås kommun planerar att tillverka biogas för fordonsdrift vid reningsverket i Nolhaga. Idag skickas matavfallet till Borås för rötning. Gröna Bilister uppmanar kommunen att söka skyndsamt förverkliga planen och presenterar fem punkter som förbättrar förutsättningarna.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 93 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till att Alingsås kommun överväger lokal biogasproduktion för fordonsbränsle.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt. Därför vore det utmärkt om Alingsås kunde få en gasmack snart, säger Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister, gasbilist och själv boende i Alingsås.

Gröna Bilister föreslår Alingsås kommun fem punkter för att säkerställa att det finns en tillräcklig biogasmarknad för att motivera lokal produktion:

Förtur för gasbilar. Kommunen bör slå fast att man i första hand köper och leasar gasbilar för den egna verksamheten.

10 000 kronor gaspeng. Kommunen bör införa en lokal gasbilspeng på 10 000 kronor eller 30 procent av merkostnaden, för att få igång en lokal gasbilsmarknad redan innan den egna produktionen startar. Så gör redan bl.a. Helsingborg och Landskrona.

Miljöbilskrav på taxi. Kommunen bör begära att skolskjuts, färdtjänst och andra samhällsbetalda resor körs på biobränslen, med en förhöjd milersättning för de som kör på biogas. Så gör redan bl.a. Östersund och Kristianstad.

 

Flera gasmackar. Alingsås bör bidra till att det finns tillräckligt med gasmackar för att det fullt ut ska vara lika bekvämt att köra på gas som på bensin eller diesel.

 

Informationskampanj. En nyligen genomförd Skop-undersökning visar att de flesta bilister vet ganska lite eller inget alls om biogas som drivmedel. Kommunen bör öka informationen om biogas så att fler uppmärksammar värdet av att köra på biogas.


Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas i år.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. En lokal biogassatsning i Alingsås ligger helt rätt i tiden, säger Jakob Lagercrantz.

För ytterligare information kontakta:
Jakob Lagercrantz, ordförande, Gröna Bilister
Tfn: 0708-173 808 
E-post: jakob.lagercrantz@gronamobilister.se

Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister