Gröna Bilister uppmanar Askersund: Inrätta en bilpool

7/5: Gröna Bilister uppmanar Askersund: Inrätta en bilpool

Askersunds kommunstyrelse behandlar idag måndag förslaget om att inrätta en kommunintern bilpool. Förvaltningen föreslår avslag på motionen, med resonemang som Gröna Bilister underkänner. Kommunen uppmanas bifalla motionen.

– En intern bilpool med miljöbilar som ersätter privata bilar i tjänsten har stor klimateffekt. Många andra kommuner har infört sådana pooler sedan länge, och kommunledningsförvaltningens påstående att miljökonsekvenserna är osäkra är rent nys, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.
 
Gröna Bilister uppmanar Askersunds kommunstyrelse att stödja förslaget om en intern bilpool, och att ta ett steg längre.
 
– Alltfler kommuner börjar hyra ut sina fordon kvällar och helger, till exempel till en bilpool öppen för allmänheten. Kommuner och privatpersoner är lysande partners i en bilpool, eftersom kommunen behöver bilar vardagar dagtid och privatpersoner framför allt vill ha tillgång till bilen kvällar och helger. Arrangemanget minskar kommunens bilkostnader och ger allmänheten tillgång till miljöbilar som minskar kommunens totala klimatbelastning.
 
I Gröna Bilisters handbok ”Utmaning 2010” finns ett kapitel om hur kommuner effektivt kan införa interna och externa bilpooler. Askersunds kommunalråd har fått handboken.
 
Gröna Bilister slår också fast att en kommande bilpool självklart ska ha miljöbilar.
 
–  Det har blivit lönsamt att ta miljöbilsansvar. Den som fortsatt driver sina fordon med fossil bensin och diesel späder inte bara på växthuseffekten i onödan, utan slösar också pengar som kan användas på något roligare.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv
 
Handboken ”Utmaning 2010”