Gröna Bilister uppmanar Gotlands nya hyrbilsbolag – satsa på miljöbilar!

26/1: Gröna Bilister uppmanar Gotlands nya hyrbilsbolag – satsa på miljöbilar!

Hyrbilar på Gotland har länge varit ett mörkt kapitel. I Visby hamn erbjuds sommartid gamla hyrbilar som saknar katalysator och inte uppfyller ens lågt ställda säkerhetskrav, och det har till nyligen varit omöjligt att hyra miljöbilar på ön över huvud taget. Gröna Bilister uppmanar nu Visby Biluthyrning AB att konkurrera med höga miljöambitioner.

– Nu etableras tankställen för etanol på Gotland och därmed finns förutsättningar för miljövänligare biluthyrning än vad vi hittills sett, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilisters kommungranskare.
 
Hyrbilsbranschen har gemensamt angivit att man senast år 2010 ska ha 60 procent miljöbilar i landet. Gröna Bilister förutsätter att alla biluthyrare på Gotland vill medverka till att målet uppfylls, med särskild uppmaning till nya aktörer som nu skaffar sin bilpark. Målet är särskilt relevant för Gotland att uppfylla, eftersom man i olika sammanhang utmålat att man ska vara ett föredöme i omställningen till förnybara drivmedel.
 
Statoil kommer under 2007 att etablera två tankställen för etanol i Visby, på Broväg och Söderväg. Andra bolag har tidigare gett liknande besked, vilket enligt Gröna Bilister delvis beror på Gotlands kommuns föredömliga agerande.

Gröna Bilister höjde i sin senaste kommungranskning Gotlands betyg från 4 till 6 stjärnor av maximalt 10. Det höjda betyget beror framför allt på satsningen på etanolbilar som nu bidragit till att tankställen etableras. Därtill kommer satsningen på lokal biogasproduktion, avsaknaden av tjänstebilar, kraven vid upphandling av fordonstjänster, utbildningen i sparsam körning.

Gröna Bilister har fem huvudsakliga rekommendationer till Gotlands kommun:

1) Tillse att tankställen etableras för etanol och/eller biogas, vilket är en förutsättning för att få igång miljöbilsförsäljningen. Om ingen kommersiell aktör vill göra det, får kommunen göra det själv.

2) Inför tydliga miljöbilskrav i upphandling av tjänster – t.ex. bör upphandlingen av färdtjänst innehålla stegvis ökande krav på andel miljöbilar, under förutsättning att det finns tillgång till förnybara drivmedel.

3) Inför parkeringsavgifter på attraktiva platser i Visby, med gratis parkering för miljöbilar.

4) Starta en systematisk satsning på att lära ut sparsam körning, s.k. ecodriving.

5) Stimulera framväxten av en bilpool.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv