Gröna Bilister uppmanar Kiruna: Förverkliga biogasplanerna snarast – och satsa på bilar!

4/12: Gröna Bilister uppmanar Kiruna: Förverkliga biogasplanerna snarast – och satsa på bilar!

Kiruna kommun planerar att anlägga en biogasanläggning som ska ge el och biogas för fordonsdrift. Gröna Bilister uppmanar kommunen att skyndsamt förverkliga planen och presenterar fem punkter som förbättrar förutsättningarna.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 93 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till att Kiruna kommun önskar etablera lokal biogasproduktion, bl.a. för fordonsdrift.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt. Därför vore det utmärkt om Kiruna snart kunde etablera lokal gasproduktion, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Gröna Bilister poängterar att en gasmack i Kiruna skulle ha särskilt stor betydelse, eftersom det redan finns biogas att tanka i Boden, Skellefteå, Östersund och Sundsvall, med gasplaner också i bl.a. Luleå. Därmed börjar biogas bli ett relevant fordonsbränsle för Norrlands bilister, men med vita fläckar på kartan som Kiruna kan bidra till att avhjälpa.

Gröna Bilister föreslår Kiruna kommun fem punkter för att säkerställa att det finns en tillräcklig biogasmarknad redan dag ett om man satsar på biogasproduktion:

Förtur för gasbilar. Kommunen bör slå fast att man i första handköper gasbilar när det finns biogas att tanka.

Två-tre mackar. Kiruna är Sveriges till ytan största kommun och därför är en gasmack för lite för att säkerställa att man verkligen kan köra på gas. Första gasmacken bör ligga mitt i tätorten och kommunen bör utreda var en andra och eventuellt en tredje gasmack bör placeras.

10 000 kronor gaspeng. Kommunen bör införa en lokal gasbilspeng på 10 000 kronor eller 30 procent av merkostnaden, för att få igång en lokal gasbilsmarknad redan innan den egna produktionen startar. Så gör redan bl.a. Helsingborg, Landskrona och Västerås.

Miljöbilskrav på taxi. Kommunen bör begära att skolskjuts, färdtjänst och andra samhällsbetalda resor körs på biobränslen, med en förhöjd milersättning för de som kör på biogas. Så gör redan bl.a. Östersund och Kristianstad.

Informationskampanj. En nyligen genomförd Skop-undersökning visar att de flesta bilister vet ganska lite eller inget alls om biogas som drivmedel. Kommunen bör öka informationen om biogas så att fler uppmärksammar värdet av att köra på biogas.

 

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas under 2010.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. En lokal biogassatsning i Kiruna ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.


För ytterligare information kontakta:

Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronamobilister.se

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.

Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister