Gröna Bilister uppmanar Norrköping: Punktera inte miljöbilsparkeringen!

12/6: Gröna Bilister uppmanar Norrköping: Punktera inte miljöbilsparkeringen!

Norrköping inför från den 15:e juni en årlig kostnad på 200 kronor för miljöbilarnas gratisparkering. Gröna Bilister är kritiska, men bedömer att det viktigaste är att den framgångsrika parkeringsförmånen blir kvar.

Miljöbilar parkerar gratis i tre timmar i Norrköping, vilket lett till en kraftigt ökad andel miljöbilar i kommunen. Nu ska parkeringsförmånen avgiftsbeläggas med 200 kronor per år. Gröna Bilister är kritiska.

– Lokala miljöbilsförmåner har stor betydelse för att öka andelen miljöbilar och därmed minska trafikens klimatpåverkan. Det visar statistiken över miljöbilsförsäljningen och våra samtal med traktens bilhandlare, men den effekten punkteras om inträdesbiljetten till förmånen är så dyr att man inte tydligt ser vinsten, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.

Kommunen har utfärdat följande antal miljöbilstillstånd sedan det infördes den 1 mars 2005:

2005: 175 st. Tillstånden kostade 300 kr.

2006: 174 st. Tillstånden kostade 300 kr.

2007: 840 st. Tillstånden blev gratis 1/3. Nästan alla dessa 840 är utfärdade efter detta datum.

2008: 1066 st. Tillstånden är gratis

2009: 863 st t.o.m. 8 juni. Tillstånden är gratis.

Totalt antal utfärdade tillstånd är nu 3 118, med en mycket snabb ökning hittills under 2009. Gröna Bilister uppmanar politikerna i Norrköping att följa utvecklingen och vara beredda att återgå till helt gratis parkering om ökningen stannar av.

Gröna Bilister uppmanar också Norrköping att följa Göteborgs exempel och kräva att den som kör på förnybara drivmedel till minst 70 procent ska tanka rätt bränsle. Det ska vid anmodan kunna visas upp med exempelvis kvitton, kontoutdrag eller körjournal.

Gröna Bilister påpekar att miljöbilsförmåner som gratis parkering inte ska vara för evigt, utan är till för att påskynda omställningen till grönare bilism. När det blivit självklart att välja miljöbil, bör förmånerna successivt avvecklas. Andra kommuner med parkeringsförmåner för miljöbilar inkluderar Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Jönköping, Kalmar, Kristianstad, Helsingborg, Umeå, Östersund, Falun och Örnsköldsvik.


För ytterligare information kontakta:
Jakob Lagercrantz, ordförande, Gröna Bilister
Tfn: 0708-17 38 08