Gröna Bilister uppmanar Umeå: Förverkliga biogasplanerna snarast!

12/1: Gröna Bilister uppmanar Umeå: Förverkliga biogasplanerna snarast!

Projektet ”Gas Klart 2013” ska utreda möjligheterna för biogasproduktion för fordonsdrift i Vännäs. Gröna Bilister uppmanar Umeå att påskynda introduktionen av biogas i regionen, som är en av de mest besvärande vita fläckarna på biogaskartan.

Gas Klart 2013 ska utreda möjligheterna att bygga Umeåregionens första anläggning för biogasproduktion för fordonsbränsle i Vännäs. En miljökonsekvensbeskrivning, samråd och ansökan om tillstånd tas fram, liksom bästa läge för anläggningen. Utredningen tänks leda till ett investeringsbeslut för en biogasanläggning och flera gasmackar för fordon i Umeå och Vännäs. Umeå kommun stöttar Gas Klart 2013 med 187 000 kronor 2012—2013.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 85 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverket och Trafikverket. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till Umeå kommuns inriktning.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av stigande oljepriser, vilket ger mer pengar över till kärnverksamheten och arbetstillfällen lokalt. Därför uppmanar vi Umeå kommun att kasta sin biogasskepsis överbord och se till att det snart går att tanka lokalt producerad biogas, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Gröna Bilister föreslår Umeå kommun fem punkter för att säkerställa att det finns en tillräcklig biogasmarknad för att motivera lokal produktion:

Garanterad förtur för gasbilar. Kommunen bör slå fast att man i

första hand köper och leasar gasbilar för den egna verksamheten, tillsammans med elbilarna. Så gör redan bl.a. Östersunds kommun.

10 000 kronor gaspeng. Kommunen bör införa en lokal gasbilspeng på 10 000 kronor eller 30 procent av merkostnaden, för att få igång en lokal gasbilsmarknad redan innan den egna produktionen startar. Så har bl.a. Helsingborg och Landskrona gjort.

Gaspeng till taxi. Kommunen ge taxi extra ersättning när de kör skolskjuts, färdtjänst och andra samhällsbetalda resor på biogas. Så gör redan bl.a. Kristianstad och Linköping.

Flera gasmackar. Umeå bör bidra till att det finns tillräckligt med gasmackar för att det fullt ut ska vara lika bekvämt att köra på gas som på bensin eller diesel. Det bör betyda 4-5 mackar inom kommunen, med samma öppettider och service som en bensinmack – kanske genom att lägga gaspumpen på en befintlig bensinmack.

Informationskampanj. De flesta bilister vet ganska lite eller inget alls om biogas som drivmedel. Kommunen bör öka informationen om biogas så att fler uppmärksammar värdet av att köra på biogas.

Gröna Bilister hoppas på en snabbt ökande efterfrågan på biogas i år.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Fiat och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. En lokal biogassatsning i Umeå ligger helt rätt i tiden, säger Mattias Goldmann.

För ytterligare information: Kontakta Mattias Goldmann, 070-309 00 45 eller Gröna Bilisters kansli på 018-320 220. Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.