Gröna Bilister: Utmärkt av Knivsta ställa om egna fordonsflottan till miljöbilar

28/9: Gröna Bilister: Utmärkt av Knivsta ställa om egna fordonsflottan till miljöbilar

Knivsta kommun ska framgent bara leasa miljöbilar, på sikt elbilar. Dessutom planerar kommunen att sätta upp laddstolpar för elbilar. Gröna Bilister är positiva och ger kommunen fem förslag till kompletterande åtgärder för grön bilism.

– Den som byter till miljöbil halverar klimatpåverkan jämfört med en konventionell bil. Därför är det väldigt glädjande att Knivsta beslutat sig för att enbart skaffa miljöbilar framöver. Det är också riktigt att avvakta något med elbilarna, eftersom det ännu inte finns någon elbil på marknaden som uppfyller de säkerhetskrav man bör ställa, men om något år är de här, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister föreslår Knivsta fem punkter för det fortsatta arbetet:

Prioritera förnybart. Bland de miljöbilsklassade fordonen bör kommunen prioritera bilar som går på biogas eller etanol eftersom de har lägst klimatpåverkan.

Minska körsträckan. Alltför få kommuner har tydliga mål för att minska det totala antalet körda mil – oavsett vilket bränsle en bil går på är det bättre för miljön om den får stå still. Knivsta uppmanas ansluta sig till kampanjen ”Inte Bilen Under Milen”.

Kräv 100 % miljöbilar när ni köper transporttjänster. Självklart ska taxi, färdtjänst och skolskjuts ske med miljöbilar.

Kör snålt och miljöanpassat. Genom att utbilda personalen i sparsam körning, kan bränslenotan och bilarnas klimatpåverkan minska med uppemot 15 procent.

Gynna kommuninvånarnas omställning. Ett antal kommuner har påskyndat omställningen till gasbilar med lokal delfinansiering av inköp av gasbilar, vanligen med 30 procent av gasbilens merkostnad. Knivsta bör göra likadant, kompletterat med parkeringsförmåner för miljöbilar.

 

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, vd, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronamobilister.se