Gröna Bilister: Utmärkt av Mönsterås ställa om egna fordonsflottan till miljöbilar

4/11: Gröna Bilister: Utmärkt av Mönsterås ställa om egna fordonsflottan till miljöbilar

Mönsterås kommun ska banta sin fordonsflotta och byta till miljöbilar. Dessutom ska personalen utbildas i sparsam körning. Gröna Bilister är positiva och ger kommunen fem förslag till kompletterande åtgärder för grön bilism.

– Den som byter till miljöbil halverar klimatpåverkan jämfört med en konventionell bil. Därför är det väldigt glädjande att Mönsterås beslutat sig för att enbart skaffa miljöbilar framöver. Det är också mycket bra att de ser över den totala fordonsflottan, så att de i framtiden kan ha färre bilar, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.

Dessutom ska kommunen utbilda fler i personalen i sparsam körning. Bränsleförbrukningen och därmed bränslenotan. Gröna Bilister är positiva och uppmanar kommunen att utbilda alla som regelbundet kör i jobbet.

– Den som lär sig köra sparsamt minskar i snitt bilens bränsleförbrukning och klimatpåverkan med drygt tio procent. Det är bra för miljön och det ger mer pengar över till vården.

Utbildningen av hemtjänsten är särskilt bra eftersom de kör långa sträckor, men alla som regelbundet kör för kommunen bör utbildas i sparsam körning, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister varnar dock för att det är lätt för den utbildade att falla tillbaks i gamla hjulspår.

– För att effekten ska hålla i sig är det viktigt att fräscha upp kunskaperna minst vartannat år. Vi uppmanar också kommunen att beräkna vinsten och dela med sig till sina anställda, kanske i form av lönepåslag eller en mer påkostad julfest. Då får man en extra sporre att köra sparsamt och miljövänligt, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister föreslår Mönsterås fem punkter för det fortsatta miljöbilsarbetet:

Prioritera förnybart. Bland de miljöbilsklassade fordonen bör kommunen prioritera bilar som går på biogas eller etanol eftersom de har lägst klimatpåverkan. 

Minska körsträckan. Alltför få kommuner har tydliga mål för att minska det totala antalet körda mil – oavsett vilket bränsle en bil går på är det bättre för miljön om den får stå still. Mönsterås uppmanas ansluta sig till kampanjen ”Inte Bilen Under Milen”.

Kräv 100 % miljöbilar när ni köper transporttjänster. Självklart ska taxi, färdtjänst och skolskjuts ske med miljöbilar.

Granska lokal biogasproduktion. Kommunens hushållsavfall är en utmärkt råvara för biogasproduktion och biogasen skulle minska kommunens beroende av allt dyrare och klimatvidrig fossilolja.

Gynna kommuninvånarnas omställning. Ett antal kommuner har påskyndat omställningen till gasbilar med lokal delfinansiering av inköp av gasbilar, vanligen med 30 procent av gasbilens merkostnad. Mönsterås bör göra likadant, kompletterat med att vika de bästa p-platserna för miljöbilar.

 

För ytterligare information kontakta:

Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronamobilister.se

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.

Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister