Gröna Bilister: Utmärkt av Motala utbilda personalen i sparsam körning – utvidga till alla ans

29/9: Gröna Bilister: Utmärkt av Motala utbilda personalen i sparsam körning – utvidga till alla ans

Under september utbildas delar av hemtjänsten i Fornåsa, Motala, i sparcoach-körning, avancerad sparsam körning. Bränsleförbrukningen och därmed bränslenotan och klimatpåverkan förväntas minska uppemot 20 procent. Gröna Bilister är positiva och uppmanar kommunen att utvidga utbildningen till alla som regelbundet kör i jobbet.

– Den som lär sig köra sparsamt minskar i snitt bilens bränsleförbrukning och klimatpåverkan med drygt tio procent. Det är bra för miljön och det ger mer pengar över till vården.

Utbildningen av hemtjänsten är särskilt bra eftersom de kör långa sträckor, men alla som regelbundet kör för kommunen bör utbildas i sparsam körning, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister varnar dock för att det är lätt för den utbildade att falla tillbaks i gamla hjulspår.

– För att effekten ska hålla i sig är det viktigt att fräscha upp kunskaperna minst vartannat år. Vi uppmanar också kommunen att beräkna vinsten och dela med sig till sina anställda, kanske i form av lönepåslag eller en mer påkostad julfest. Då får man en extra sporre att köra sparsamt och miljövänligt, säger Cecilia Carlqvist.

Satsningen görs med bidrag från Naturvårdsverket via Regionförbundet Östsams klimatcoachprojekt. Liknande projekt genomförs i Linköping, Kinda och Valdemarsvik. Gröna Bilister avvisar dock att det behövs statliga stödpengar för denna typ av utbildning.

– Att utbilda personalen i sparsam körning är lönsamt, eftersom bränslenotan minskar. Då får kommunen mer pengar över till annat, så det finns inget skäl att passivt vänta på statligt stöd för att genomföra den här typen av utbildningar.

Gröna Bilister slår fast att en utbildning i sparsam körning är ett bra komplement till att byta ut fordonsparken till miljöbilar som framförs på förnybara drivmedel. Här är Motala ett föredöme eftersom merparten av kommunens fordon cirka 100 fordon har bytts ut till biogas. Biogas minskar klimatpåverkan med 93 procent enligt Naturvårdsverket. Fornåsa hemtjänsts fordon går dock fortsatt på bensin eller diesel, på grund av dåliga tankmöjligheter för biogas.

För ytterligare information kontakta:

Cecilia Carlqvist, vd, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronamobilister.se