Gröna Bilister: Utmärkt biogassatsning, Karlskoga!

29/9: Gröna Bilister: Utmärkt biogassatsning, Karlskoga!

Karlskoga Biofuels, delägt av Karlskoga kommun planerar för biogasproduktion från lokalt ensilage och gödsel. Gröna Bilister är positiva, uppmanar bolaget att göra biogas för fordonsdrift och presenterar fem punkter för en påskyndad omställning till biogas.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 93 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till Karlskoga Biofuels planer på lokal biogasproduktion, som enligt organisationen bör gå till fordonsdrift snarare än elproduktion.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister föreslår Karlskoga fem konkreta punkter för en påskyndad omställning till biogas:

2 gasmackar. Det ska vara lika lätt att tanka biogas som bensin. Nationellt bör vi nå minst 500 gasmackar år 2012, och Karlskoga bör ha minst två.

200 gasbilar. Nationellt bör vi nå minst en miljon gasbilar år 2020, och Karlskoga bör kunna nå 200 gasbilar till år 2012, varav 50 i kommunal ägo.

10 000 kronor gaspeng. Karlskoga kommun bör införa en lokal gasbilspeng på 10 000 kronor eller 30 procent av merkostnaden, för att snabbt få igång en lokal gasbilsmarknad. Så gör redan bl.a. Helsingborg och Västerås.

Miljöbilskrav på taxi. Karlskoga bör begära att taxi kör skolskjuts, färdtjänst och andra samhällsbetalda resor körs på biobränslen, med en förhöjd milersättning för de som kör på biogas. Så gör redan bl.a. Östersund och Kristianstad.

Informationskampanj. En nyligen genomförd Skop-undersökning visar att de flesta bilister vet ganska lite eller inget alls om biogas som drivmedel. Kommunen bör se till att Karlskogaborna vet väsentligt mer.


Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas kommande år.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. En biogassatsning för fordonsdrift i Karlskoga ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister beklagar att bolaget valt att inte producera etanol, som var den ursprungliga planen, men delar Naturvårdsverkets bedömning att etanol från sockerrör i bl.a. Brasilien har en lägre total klimatpåverkan än svenskproducerad etanol.

För ytterligare information kontakta:

Cecilia Carlqvist, vd, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronamobilister.se