Gröna Bilister: Utmärkt biogassatsning, Katrineholm!

29/9: Gröna Bilister: Utmärkt biogassatsning, Katrineholm!

Genom Katrineholms nya biogasanläggning är kommunen självförsörjande på fordonsgas. Avloppsslammet från Rosenholms reningsverk ger 200 000 kubikmeter fordonsgas per år, för motsvarande 165 personbilar. Gröna Bilister berömmer kommunen för sitt arbete och presenterar fem förslag för påskyndad omställning till biogas.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 93 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till Katrineholms biogassatsning.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister bedömer att hälften av Katrineholms nya bilar skulle kunna köras på gas redan om några år, men för att det ska ske är det viktigt att kommunen slår fast en offensiv gasplan.

Gröna Bilister föreslår Katrineholm fem konkreta punkter för en lokal biogassatsning:

500 gasbilar. Nationellt bör vi enas om målet en miljon gasbilar år 2020. Katrineholm bör kunna nå 500 gasbilar till år 2012, varav minst 100 i kommunal ägo.

Tre mackar. En publik gasmack är bra, men det räcker inte för vare sig privatbilister eller taxi. Tre mackar i Katrineholm bör uppnås till år 2012, och gasaktörerna bör utnyttja det särskilda bidrag som staten har för gasmackar.

Kräv gasanvändning när ni köper transporttjänster. När kommunen köper färdtjänst, skolskjuts och andra transporter bör man kräva en successivt ökad andel gasfordon. Så gör Linköping, med resultat att två av tre taxibilar är gasbilar.

Delfinansiera gasbilens merkostnad. En biogasbil är bäst för klimatet globalt och luften lokalt, men den har en merkostnad på ungefär 30 000 kronor vid inköpstillfället. Katrineholm bör göra som Falköping och ge en gasbilscheck på 10 000 kronor till de som köper ny eller begagnad gasbil.

Informera mera. Alltför många är fortsatt omedvetna om det breda fordonsutbud som numera finns på gassidan. Kommunen bör t.ex. anordna gasbilsvisningar i samverkan med bilhandeln.


Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas kommande år.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. En biogassatsning för fordonsdrift i Karlskoga ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.

 

Biogasmacken som öppnades i våras ligger vid infarten från Nyköping och drivs av Svensk Biogas AB, som också äger biogasanläggningen i Katrineholm.


För ytterligare information kontakta:

Cecilia Carlqvist, vd, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronamobilister.se