Gröna Bilister: Utmärkt biogassatsning, NSR!

4/2: Utmärkt biogassatsning, NSR-men ägarkommunerna bör konsekvent prioritera gasbilar!

Återvinningsföretaget NSR, Nordvästra Skånes Renhållningsbolag, tillverkade i fjol 3,4 miljoner kubikmeter biogas till fordonsbränsle. Det är närmare 15 procent mer än 2008, då man producerade knappt 3 miljoner kubikmeter. Gröna Bilister berömmer NSR och uppmanar ägarkommunerna att prioritera gasbilar.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 93 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till NSR:s biogasrekord.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Varje kubikmeter biogas ersätter 1,1 liter bensin, innebärande att NSR i fjol ersatte cirka 3,5 miljoner liter bensin. Klimatvinsten är därmed cirka 8000 ton koldioxid.

– Det är en stor klimatvinst som ägarkommunerna bidragit till. Vi förutsätter att de gemensamt ser till att biogasandelen fortsätter öka, och att 2009 års mål på fyra miljoner kubikmeter biogas uppnås och överträffas så snart som möjligt, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister har tidigare berömt Helsingborg stads satsning på biogasbilar, men menar att åtskilliga av de övriga ägarekommunerna i NSR har mycket kvar att göra. Det gäller bl.a. Klippan, vars bristande engagemang för hållbar trafik tidigare kritiserats av organisationen.
Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas kommande år.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. En utökad biogasproduktion ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronamobilister.se