Gröna Bilister: Utmärkt Västerås, att ni överklagar biogasbilsstödet!

14/1: Gröna Bilister: Utmärkt Västerås, att ni överklagar biogasbilsstödet!

Länsrätten anger att Västerås inte får ge bidrag till kommuninvånare som skaffar biogasbil, då det inte faller inom ”den allmänna kommunala kompetensen.” Kommunen överklagar nu beslutet, i linje med Gröna Bilisters rekommendation.

– Varje myndighetsnivå måste bidra till att minska bilismens klimatpåverkan. Statliga myndigheter ska enbart köpa miljöbilar och lokala myndigheter ska stimulera en snabb omställning till grönare bilar. Västerås inte bara får utan måste göra det, och vi är övertygade om att kommunen vinner sin överklagan av länsrättens märkliga beslut att man inte får gynna inköp av biogasbilar, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister. 

I landet har ungefär 50 kommuner de senaste åren haft ett lokalt bidrag till gasbilar, vanligen i form av 30-50 procent av merkostnaden jämfört med motsvarande bensinbil, men i Västerås fall ett bidrag på 15 000 kronor per bil för maximalt 70 personer. Många av bidragen har delfinansierats med medel från Naturvårdsverket, innebärande att bidraget är sanktionerat av staten. I nuläget har bl.a. Helsingborg, Falkenberg, Kristianstad och Landskrona lokala bidrag för gasbilar. Därför är Gröna Bilister förvånade att länsrätten underkänt Västerås bidrag och bedömer att kammarrätten kommer att slå fast att stödet är lagligt.

– Flera andra länsrätter har dömt att olika former av stimulans till utsläppsminskande transporter är lagliga, givet att de inte särbehandlar vissa typer av teknik eller vissa kommuninvånare framför andra. Därför är vi övertygade om att kammarrätten ger Västerås rätt, säger Cecilia Carlqvist.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 93 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till lokala initiativ som påskyndar omställningen till biogas.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt. Därför är det helt rätt tänkt av Västerås att ha ett lokalt bidrag för gasbilar, och alltså i linje med åtskilliga andra kommuners agerande, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas redan i år.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. En lokal biogasstimulans i Västerås ligger helt rätt i tiden, och det vore mycket glädjande om kammarrätten kunde klargöra att den är fullt laglig, säger Cecilia Carlqvist.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronamobilister.se
Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister