Gröna Bilister välkomnar etanolfabrik i Norrköping: Utmärkt initiativ för hållbarhet!

17/12: Gröna Bilister välkomnar etanolfabrik i Norrköping: Utmärkt initiativ för hållbarhet!

Norrköping kan komma att få en ny etanolfabrik, i finska ST1:s regi. Råvaran tänks vara avfall från livsmedelsfabriker. Gröna Bilister är starkt positiva och uppmanar kommunen att underlätta etableringen.

Den som kör på etanol E85 mer än halverar bilens klimatpåverkan jämfört med om den går på bensin eller diesel, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets bedömning. Om etanolen tillverkas av avfall, kan klimatpåverkan minska ytterligare, samtidigt som ingen jordbruksmark behöver tas i anspråk. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till St1:s planer på att tillverka etanol av livsmedelsavfall i Norrköping.

– För att klara klimatmålen måste vi få effektivare bilar, köra mindre och byta till klimatsmarta biobränslen. Etanol av restprodukter är en viktig del i detta, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Om ST1:s planer förverkligas, blir Norrköping ett svenskt biobränslecenter, med två skilda etanolproducenter och biogasproduktion.

– Det borde vara en intressant profil för Norrköping, samtidigt som det ger åtskilliga gröna jobb. Vi räknar med att kommunledningen aktivt bistår ST1 i att förverkliga planerna, givetvis utan att åsidosätta den miljöprövning som ett projekt i hundramiljonersklassen behöver genomgå, säger Cecilia Carlqvist.

Etanolförsäljningen har ökat snabbt under 2000-talet, men stått still det senaste året eftersom det till tider varit billigare att tanka bensin. Gröna Bilister räknar med att prisbilden snabbt förändras till etanolens fördel.

– Vi har haft den värsta depressionen sedan trettiotalet och det gjorde att oljan tillfälligt blev billigare igen. Men nu stiger oljepriset snabbt och både regeringen och oppositionspartierna anger att fossila drivmedel ska få höjd koldioxidskatt. Därmed blir etanolen jämförelsevis billigare, vilket gör att satsningar på etanolproduktion ligger helt rätt i tiden.

På marknaden finns etanolbilar i alla storleksklasser och från flertalet bilmärken. En etanolbil kostar i normalfallet knappast mer än motsvarande bensinbil och är befriad från fordonsskatt i fem år.

För ytterligare information kontakta:

Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronamobilister.se

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.

Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister