Gröna Bilister välkomnar EU-beslut men vill se mer stöd till biogasen

26/9: Gröna Bilister välkomnar EU-beslut men vill se mer stöd till biogasen

I gårdagens beslut från EU parlamentets miljökommitté tog ledamöterna en oväntat och välkommen hård linje mot de bilföretag som lobbat mot hårda miljökrav. Dubbelt glädjande för svenskt vidkommande var att parlamentet ger stöd åt satsningar på biobränslen.

– Parlamentet stod emot de delar av bilindustrin som vill fördröja lagen om att fordonen från 2012 får släppa ut  maximalt 130 gram växthusdrivande koldioxid, kommentarer Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister. Lika oväntat som välkommet.

Dubbelt välkommet var att kommittén ger en tydlig rabatt åt bilar som går på biobränslen, där det finns tillräckligt många tankställen för biobränslen.

Rabatten för miljöfordon på biobaserade bränslen kommer i första hand att påverka länder som Sverige med en väl  utbyggd infrastruktur för biobränslen. Men den ger ett tydligt incitament för biltillverkarna att verka för både energieffektiva bilar och bilar som går på biobränslen. Det gör att den teknikutveckling som Sverige leder i Europa kan spridas till andra länder.

– Vi kommer att se en ny tid, där bilföretagen har en naturlig drivkraft att tillsammans med bränsleföretagen bygga ut infrastruktur för biobränslen, kommentarer Jakob Lagercrantz.

Gröna Bilister är dock oroade över att biogasen, som ännu inte nått tillräckligt många tankställen för att klara EU:s 30 % krav skall missa förmånen.

– Biogasen är det renaste bränslet, som nyttiggör samhället avfallsprodukter. Här måste svenska regeringen tillsammans med marknadens parter verka för att utbyggnaden av infrastruktur accelereras, säger Jakob Lagercrantz.

Samtidigt med EU-parlamentets beslut igår pågår ett viktigt arbete i EU om att slå fast miljö- och sociala krav på biobränslen. Även här ligger Sverige i framkant med en oberoende verifiering av den E85 som säljs i Sverige, och på det nordiska planet kommer miljömärkning från Svanen att introduceras för alla bränslen.

-­ Gröna Bilister vill se samma hårda krav på både biobränslen som gamla tidens konventionella bränslen som bensin och diesel.  Idag ligger fokus på biobränslenas produktion, vilket är bra, medan oljeprodukter producerade i exempelvis Ryssland undgår kontroll, avslutar Lagercrantz.

För ytterligare information, kontakta: Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister. Tfn: 0708-17 38 08.