Gröna Bilister välkomnar miljardinvestering i etanol i Norrköping

3/11: Gröna Bilister välkomnar miljardinvestering i etanol i Norrköping

Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen i Östergötland har gett grönt ljus för en femdubblad etanolproduktion vid Agroetanols fabrik på Händelö i Norrköping. Gröna Bilister gratulerar Agroetanol – och klimatet.

Agroetanol kommer nu att investera över en miljard kronor i en ny etanolfabrik som invigs 2008. Totalt produceras då 210 miljoner liter drivmedelsetanol från 550 000 ton spannmål. Huvuddelen kommer att gå till låginblandning i bensin.
 
– Inte bara Agroetanol utan också det globala klimatet är att gratulera. Vi måste bryta beroendet av de fossila bränslena, och svensk jordbruksbaserad etanol har en klar roll i detta, tillsammans med andra former av etanol och en kraftig utökning av biogasproduktionen. Ny forskning visar också att klimatnyttan med jordbruksbaserad etanol i Sverige kan förbättras ytterligare, och här har jag stora förhoppningar på Agroetanol, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.
 
Gröna Bilister slår fast att det är dags att lägga den skenbara motsättningen mellan låginblandning av etanol i bensin och tankande av E85 bakom oss. Låginblandningen behövs för att snabbt ta enkla steg för minskad klimatpåverkan, medan övergången till koncentrerade biobränslen är nödvändig för att radikalt och långsiktigt minska bilismens klimatpåverkan.
 
Gröna Bilister har tidigare visat att det är möjligt att avveckla försäljningen av nya bensin- och dieselbilar till år 2015, bl.a. med hjälp av en kraftigt ökad svensk etanolproduktion från jord- och skogsbruk.
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv