Gröna Bilister välkomnar nya laddstationer för elbilar

5/2: Gröna Bilister välkomnar nya laddstationer för elbilar i Borgsjö, Bräcke och Sundsvall

Nu finns laddstationer för elbilar i Borgsjö, Bräcke och Sundsvall, utöver de tidigare i Östersund, Åre, Sjördal och Trondheim, som en del av den gröna motorvägen Sundsvall-Östersund-Trondheim. Gröna Bilister är positiva och uppmanar medverkande kommuner att snabbt ställa om till hållbara transporter – men inte slarva med säkerhetskraven på elbilar.

Sträckan Sundsvall-Östersund-Trondheim, totalt över 40 mil, anpassas för elbilar genom ett antal laddstationer längs vägen, liksom för biogasdrivna fordon genom gasmackar. Gröna Bilister är positiva till satsningen.

– Kommunerna har fortsatt en viktig roll i omställningen till hållbar bilism och det ansvaret tar deltagarna i SÖT-projektet på ett föredömligt sätt. Den gröna motorvägen är en viktig signal till nationella och lokala beslutsfattare att se över alla strategiska vägar så att det blir lika lätt att köra på dem med gas- och elbilar som på bensin eller diesel, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

De deltagande kommunerna avser också att byta en stor del av sin fordonspark till elbilar, och att stimulera medborgarnas byte till elbilar. I bl.a. Östersund och Sundsvall har arbetet med byte till gasbilar redan kommit långt, inklusive ett föredömligt arbete för att få gasbilar som inte tidigare funnits på den svenska marknaden. Gröna Bilister uppmuntrar detta arbete – förutsatt att man ställer samma säkerhetskrav som på alla andra fordon.

– Det finns inget skäl att välja mellan miljö och säkerhet, man ska begära båda. Vi förutsätter att det inte blir några osäkra elbilar under SÖT-flagg, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister poängterar vikten av att elbilarna går på förnybar el, och slår fast att det måste innebära ny grön el specifikt för detta. Om man uppför ett lokalt vindkraftverk håller det verkligen att påstå att elbilen är vindkraftdriven. Vi förutsätter att SÖT gör detta, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister bedömer att uppsättning av elstolpar är ett bra startskott för elbilssatsningen, men att behovet av publika laddstolpar i grunden inte är särskilt omfattande.

– Det är väldigt populärt att sätta upp laddstolpar just nu, det kostar inte mycket och ger bra bilder i tidningen. Men elbilens fördel är just att den inte behöver en särskild infrastruktur, utan kan laddas från ett vanligt hushållsuttag i hemmet eller genom motorvärmaruttaget. Så vill också de flesta ladda sin bil, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister påpekar också att elen för elbilar kan få vara gratis till en början, men att det sedan är viktigt att ta betalt för detta på samma sätt som för andra drivmedel för bilar.

– Elbilen är underbar eftersom den inte har några utsläpp i närmiljö. Men det är problematiskt att den rörliga milkostnaden är så låg att det kommer att upplevas som billigare att ta elbilen än att åka buss eller tåg. Det förvärras om kommuner bjuder på elen, säger Cecilia Carlqvist.