Gröna Bilister välkomnar Västerås klimatkommission – men handla nu!

21/5: Gröna Bilister välkomnar Västerås klimatkommission – men handla nu!

– En klimatkommission kan sätta ny fart på omställningsarbetet till ett långsiktigt hållbart samhälle, men vi måste få garantier att det inte betyder att miljöbilsarbetet stannar av. Det säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister, med anledning av att Västerås beslutat inrätta en lokal klimatkommission.

Alltfler kommuner ställer om sin egen fordonsflotta till miljöbilar, ställer systematiska krav på att de som utför transporttjänster åt kommunen har miljöbilar och stimulerar medborgarna att välja miljöbil. Gröna Bilister granskning visar att Västerås miljöbilsarbete är skapligt, men med har en bit kvar för att bli Sverigeledande. 
 
– Den som väljer miljöbil har gratis parkering i Västerås. Det är en viktig morot för grönare bilism. Kommunen har också kommit ganska långt i omställningen av den egna fordonsparken, men man ställer alltför svaga krav när man köper skolskjuts, färdtjänst och andra transporter. Också på hur kommunens fordon utnyttjas finns en hel del att förbättra, säger Mattias Goldmann.
 
Gröna Bilister menar att Västerås har utmärkta möjligheter att bli ett verkligt föredöme för grönare bilism, bl.a. genom biogasanläggningen som ersätter uppemot två miljoner liter bensin och diesel per år och minskar Västerås koldioxidutsläpp med nästan fem miljoner ton per år.
 
– En lokal klimatkommission bör systematiskt se över hur kommunen kan utnyttja de goda förutsättningarna att ta ledningen i omställningen av trafiken. Vi deltar gärna i att ta fram de bästa åtgärderna. Men mycket av arbetet bör ske redan idag, utan att avvakta kommissionens arbete. Sätt igång!
 
Gröna Bilister har gett Västerås betyget 6 av maximala 10 för sitt miljöbilsarbete. Bland det särskilt berömvärda märks:

·         Stimulans till medborgare att välja miljöfordon, i form av subventionerad parkering.

·         Kommunens högt ställda ambitioner när det gäller introduktion av biogas.

·         Konkreta miljökrav för samhällsbetalda transporter.

·         Kommunens inköp av miljöfordon.

 

Gröna Bilister har fyra huvudsakliga rekommendationer till Västerås kommun:

1)      Ta nästa steg i upphandlingen av transporter så att miljökraven också omfattar en successivt ökande andel miljöfordon.

2)      Införa ett slutdatum för fossilbränsledrivna personbilar i kommunal ägo.

3)      Bredda stimulansen för medborgarna att köpa miljöbil till att omfatta också delfinansiering av merkostnaden vid inköp av nybil – särskilt relevant mot bakgrund av kommunens pågående biogassatsning.

4)      Avskaffa de kommunala tjänstebilarna eller (i andra hand) kräv att de framgent ska vara av miljöbilstyp.

 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.
 
Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv