Gröna Bilister: Varannan miljöbil klaras i fem kommuner!

25/1: Gröna Bilister: Varannan miljöbil klaras i fem kommuner!

I fem svenska kommuner var mer än hälften av alla nya bilar miljöfordon 2011. Det som händer i kommuner som dessa driver miljöutvecklingen i Sverige, medan regeringen drar framtida miljöfordonsdefinition i långbänk. Men det är Trollhättan som har den högsta andelen miljöbilar på förnybara bränslen.

– Vägtrafiken står för ungefär en tredjedel av Sveriges samlade klimatpåverkan, så det är helt avgörande att minska bilismens utsläpp. Därför är det viktigt att miljöbilsandelen ökar, samtidigt som miljöbilarna måste bli renare, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.

2011 registrerades totalt 326 649 nya bilar i Sverige, varav 122 567 var miljöbilar. Av dessa var 76 375 dieseldrivna och 22 485 gick på bensin, med 149 elbilar, 6 398 gasbilar och 14 715 etanolbilar. Många av bensin och dieselbilarna klarar precis miljöfordonsgränsen på 120 gram koldioxid per kilometer. De får därmed samma grundförmån som en biobränslebil med under halva utsläppet.

– Tyvärr domineras miljöbilarna nu av bilar som drivs med fossila bränslen, medan andelen bilar på förnybara drivmedel har minskat i rask takt. Det strider direkt mot riksdagens mål om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, förvärrar luftkvaliteten i våra städer och minskar möjligheterna att producera drivmedel lokalt, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister. Vi vill därför lyfta Trollhättan där andelen icke fossildrivna miljöfordon är 46%, bäst i Sverige!

Gröna Bilister uppmanar alla att välja en bil med låga koldioxidutsläpp, med förtur för bilar som drivs på förnybara drivmedel eller el. Den som konsekvent tankar etanol halverar bilens klimatpåverkan, medan den som tankar ren biogas eller laddar bilen med el minskar klimatpåverkan med ungefär 85 procent.

Nu finns det miljöbilar med låga utsläpp i alla storleksklasser och från de flesta bilmärken. Det finns alltså inte längre någon anledning att välja en icke-miljöbilsklassad bil, och i större delen av landet kan man numera avstå från bensin och diesel, säger Jakob Lagercrantz.

I jämförelsen mellan storstäderna vinner Göteborg med en miljöfordonsandel på 43%, Stockholm har 40% och Malmö når 35%. Det är dock Stockholm som kan visa upp den största andelen icke fossildrivna miljöbilar med 29% mot tvåan Malmö på 21% och Göteborg på 18%.

 

Gröna Bilister har tagit fram en enkel checklista för kommunens arbete med att minska klimatpåverkan från nya bilar:

1. Gå före. Inte en enda kommun har ännu 100% miljöbilar framförda på förnybara drivmedel i kommunens egna fordonsflotta. Vem ska bli först?

2. Skapa en lokal marknad. Begär att transporttjänster kommunen köper ska gå på förnybara drivmedel, så växer marknaden.

3. Stimulera. Delfinansiera merkostnaden för gasbilar, ge miljöbilar gratis parkering eller reservera de mest attraktiva p-platserna åt bilar med låga utsläpp.

4. Underlätta att tanka förnybart. Det ska vara lika lätt att tanka biogas och etanol som bensin och diesel, och macken ska vara öppen lika länge och ha samma service.

5. Informera mera. Myterna om etanol, biogas och el är många och okunskapen stor. Se till att kommunens invånare vet tillräckligt för att kunna fatta ett bra beslut.

– Många kommuner har redan gjort en del av vi föreslår, men ingen har ännu tagit det helhetsgrepp som man får genom att följa vårt program. Vi har ekologisk champagne på kylning åt den som blir först, säger Mattias Goldmann.

Topp-tio kommuner med högst andel miljöbilar:

1. Hammarö 54,8 %
2. Mellerud 52,2 %
3. Vänersborg 51,6 %
4. Oskarshamn 51,6 %
5. Nora 50,3 %
6. Norsjö 48,9 %
7. Linköping 46,9 %
8. Stenungsund 46,8 %
9. Härnösand 46,7 %
10. Kristinehamn 46,3 %

Samtliga uppgifter baserar sig på ny statistik från Trafikanalys.

 

För ytterligare information: Kontakta Jakob Lagercrantz, 0708-173 808 eller Mattias Goldmann 070-309 00 45.