Gröna Bilisters kommunranking 2010 avgjord

22/6: Gröna Bilisters kommunranking 2010 avgjord

Stockholm är Bästa kommun och Lilla Edet Bästa småkommun. Kommunranking 2010 är en landsomfattande enkätundersökning av kommunernas arbete för att miljöanpassa bilismen. Rankingen har genomförts med stöd av Trafikverket. Göteborg och Trollhättan skuggar Stockholm i Sverigetoppen.

I Kommunranking 2010 tas ett brett grepp på kommunernas arbete för en grönare bilism. Fokus ligger på utförda åtgärder och uppnådda resultat, snarare än på visioner och mål. Gröna Bilister bedömer bland annat den kommunala bilparken, upphandlingsregler för fordon och transporter, arbetet för att källsortera bort onödiga kommunala bilresor, miljöbilsförmåner till allmänheten, samt tillgång till och produktion av förnybara bränslen.

Miljöbilsandelen i kommunernas fordonsflottor stiger snabbt. År 2005 var andelen 19 procent. I år är den 54 procent. Att 79 procent av de deltagande kommunerna kräver miljöbilar då nya bilar anskaffas borgar för att miljöbilsandeln kommer fortsätta att stiga.

Ännu större avtryck i omställningsarbetet kan kommunerna göra genom att ställa miljöbilskrav då de upphandlar färdtjänst, skolskjuts och andra transporter. Här är situationen inte lika ljus. Endast 24 procent av de deltagande kommunerna kan klart redogöra för att de styr mot miljöbilar i upphandlingsprocessen.

Fordonsgas säljs i allt fler kommuner. 38 kommuner uppger att de medverkar i lokal produktion av något förnybart bränsle, i de allra flesta fall biogas.

– En bra målsättning är att alla kommuner år 2015 ska medverka i produktionen av ett förnybart bränsle, och att ett tankställe för ett lokalproducerat bränsle ska finnas i alla kommuner, säger Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister. Att Lilla Edet med sina 13 000 invånare tillverkar egen biogas och säljer den till allmänheten visar att alla kommuner kan göra det, stora som små.

För ytterligare information, kontakta

Jakob Lagercrantz, ordförande Gröna Bilister, 0708 – 17 38 08
Per Östborn, projektledare Kommunranking 2010, 0738 – 19 61 54 

Resultat och rapport från Kommunranking 2010 återfinns på Gröna Bilisters hemsida www.gronamobilister.se/Kommunranking-2010

Det finns även länsvisa pressmeddelanden om hur kommunerna i respektive län klarat sig. Om du saknar sådant pressmeddelande kontakta Gröna Bilisters kansli, info@gronamobilister.se, tfn 018-32 02 20.