Gynna miljöbilarna i enlighet med fullmäktiges beslut, Uppsala!

10/5: Gynna miljöbilarna i enlighet med fullmäktiges beslut, Uppsala!

Uppsala kommunfullmäktige beslutade vintern 2006 att ge miljöbilar gratis parkering, i linje med hur många andra kommuner påskyndat omställningen till hållbar bilism. Beslutet har inte genomförts, men upprepas nu i en motion från före kommunalrådet Lars O Ericsson. Genomför beslutet nu, uppmanar Gröna Bilister, som slår fast att lokala miljöbilsförmåner är särskilt viktiga nu.

– Efter att regeringen skrotat miljöbilspremien har miljöbilsförsäljningen minskat. Kommunernas roll som pådrivare i omställningen av bilismen har därmed blivit mycket viktigare. Därför är det helt rätt tillfälle att äntligen genomföra kommunfullmäktiges beslut om parkeringsförmåner för miljöbilar, säger Gröna Bilisters kanslichef Gunnar Hadders, själv Uppsalabo.

Gatu- och trafiknämnden ska behandla Ericssons motion, som konkret föreslår halv p-avgift för miljöbilar. Nämnden har tidigare inte velat genomföra kommunfullmäktiges beslut utifrån att det ”köps så mycket miljöbilar ändå”.

– Det verkar som om politikerna har haft ett dåligt beslutsunderlag. Miljöbilsförsäljningen sjunker och bilismens klimatpåverkan ökar, så de skäl nämnden tidigare angett föreligger inte. Uppsala bör införa det sedan länge fattade beslutet, som ju också länsrätten förklarat fullt lagligt. Man bör och se över vad man mer kan göra för att gynna miljöbilar. Förmånen kombineras förslagsvis med krav på att huvudsakligen tankar rätt bränsle och inte använder dubbdäck, säger Gunnar Hadders.

Gröna Bilister menar vidare att ”halv avgift bara är halv nytta”, utifrån att en lägre förmån ger en mindre stimulans till medborgarna att byta till miljöbil. Organisationen menar att halv avgift dessutom är svårare att införa än den avgiftsbefrielse som många andra kommuner redan har.

– Med halv avgift måste varenda p-automat programmeras om och många måste troligen bytas ut mot nya automater som kan hantera flera avgifter. Dessutom måste p-vakter kontrollera varje bil så att inte icke-miljöbilar använder sig av den lägre avgiften. En avgiftsbefrielse med ett grönt märke i vindrutan är mycket enklare att administrera.