Halmstad bör se positivt på lokal etanolproduktion

9/8: Halmstad bör se positivt på lokal etanolproduktion

– En etanolsatsning i Halmstad skulle gynna miljövänligare bilism och bidra till omställning bort från bensin och diesel. Det säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister med anledning av att Halmstad kommunstyrelse i nästa vecka behandlar Halmstad Etanolproduktions ansökan om att bygga en etanolfabrik i hamnen.

– Vi måste bryta beroendet av de fossila bränslena, och det kräver många lokala initiativ. Dessutom ger det ett trettiotal lokala arbetstillfällen. Däremot är det självklart att etableringen ska föregås av en ordentlig miljöprövning inklusive analys av alternativa lägen.
 
Gröna Bilister påpekar att placeringen intill hamnen i normalfallet är klart gynnsam för etanolproduktion.
 
– Etanol ska produceras där transporten till kunden kan ske så miljövänligt som möjligt, och det är ofta sjövägen. Dessutom finns det god järnvägsförbindelse till hamnen, vilket minskar behovet av lastbilstrafik. För att ytterligare minimera miljöbelastningen bör anläggningen kopplas in på det lokala fjärrvärmenätet, som kommunen är delägare i. Slutligen är det viktigt att det finns en stark lokal efterfrågan, och här kan kommunen bidra genom att aktivt och systematiskt gynna grönare bilism, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv