Härnösand bör se positivt på lokal etanolproduktion

17/8: Härnösand bör se positivt på lokal etanolproduktion

– En etanolsatsning i Härnösand skulle gynna miljövänligare bilism och bidra till omställning bort från bensin och diesel. Det säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister med anledning av att Näringslivsbolaget nu föreslår en etanolfabrik i hamnen.

– Vi måste bryta beroendet av de fossila bränslena, och det kräver många lokala initiativ. Dessutom ger det upp till 150 lokala arbetstillfällen, varav drygt 30 direkt vid fabriken. Särskilt intressant är att produktionen skulle ske från skogsråvara, som kan tillhandahållas lokalt och generellt sett är än bättre för miljön än jordbruksbaserad etanol.
 
Gröna Bilister påpekar att placeringen intill hamnen i normalfallet är klart gynnsam för etanolproduktion.
 
– Etanol ska produceras där transporten till kunden kan ske så miljövänligt som möjligt, och det är ofta sjövägen. För att ytterligare minimera miljöbelastningen bör värmen och ångan från anläggningen användas i kraftvärmeverket. Slutligen är det viktigt att det finns en stark lokal efterfrågan, och här kan kommunen bidra genom att aktivt och systematiskt gynna grönare bilism, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv