Hedemora miljöbilsföredöme för andra Dalakommuner

25/2: Hedemora miljöbilsföredöme för andra Dalakommuner

Två tredjedelar av Hedemora kommuns fordon är miljöbilar. Gröna Bilister applåderar och uppmanar andra Dalakommuner att ta efter.

Gröna Bilister kritiserade nyligen Leksand för ett närmast obefintligt miljöbilsinnehav – kommunen har en enda miljöbil! Falun har tidigare fått beröm för sin breda miljöbilssatsning, som inkluderar gratis parkering för miljöbilar. Inom kort kommer Gröna Bilister också att granska Rättvik och Säter, som båda nyligen besvarat organisationens enkät. En förebild för dessa kommuner är Hedemora, med 24 miljöbilar av 36 fordon totalt.

– Vi vet att oljepriset långsiktigt går upp, så Hedemoras byte till miljöbilar är en billig försäkring mot skenande drivmedelskostnader. Dessutom innebär beslutet en klart minskad miljö- och klimatpåverkan, och ökar inom några år den lokala tillgången på bra begagnade miljöbilar. Vi applåderar agerandet och uppmanar andra Dalakommuner som inte kommit lika långt att ta efter Hedemora, säger Gröna Bilisters kommungranskare Mattias Goldmann.

Hedemora uppger att det främsta hindret för en fortsatt omställning till miljöbilar är bristen på servicebilar som kan framföras på etanol, men här har Gröna Bilister goda nyheter till kommunen.

– Stockholm har samlat en rad kommuner och andra aktörer i en upphandling av mindre etanoldrivna transportfordon. Inom kort klargörs vem som vunnit, och Hedemora bör snarast kontakta Stockholm för att se vilka möjligheter det finns att ansluta sig till upphandlingen, säger Mattias Goldmann.

I Hedemora finns ett tankställe för etanol, hos OKQ8 på Gussarvsvägen.

– Antalet tankställen för etanol växer i snabb takt och har nu passerat 600 i hela landet. Tillgången på biobränslen är nu så god att ingen längre behöver välja en bil som enbart kan framföras på bensin eller diesel, säger Mattias Goldmann. Dessutom kan kommuner aktivt bidra till att det blir fler tankställen genom att skaffa så många etanolbilar att det skapas en lokal marknad för bränslet.

Det finns etanolbilar från Ford, Saab och Volvo och gasbilar från bl.a. Fiat, Mercedes Opel, Volkswagen och Volvo. Samtliga bilar uppfyller högt ställda säkerhetskrav – det finns ingen anledning att tumma på säkerheten för att man prioriterar miljön.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45. Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns här.