Helsingborgs gratis parkering för miljöbilar lysande

6/2: Helsingborgs gratis parkering för miljöbilar lysande

Ännu en tid behövs en del stimulans för att det ska bli självklart att välja miljöbil. Därför är det lysande att Helsingborg beslutat att ge gratis parkering åt miljöbilar, med utformningen helt enligt Gröna Bilisters rekommendationer.

– Helsingborgs beslut är mycket positivt och en viktig signal att man tar omställningen från fossil till förnybar och miljövänligare trafik på allvar. Genom beslutet finns det en klar lokal morot att välja miljöbil, eftersom man dels tjänar ett antal tusenlappar på gratis parkering, dels slipper hålla på att skaffa växelpengar för automaten och oroa sig för lapplisor, kommenterar Mattias Goldmann från Gröna Bilister.
 
Helsingborgs gratis parkering avser bilar som uppfyller Vägverkets miljöbilsdefinition, vilket är helt i linje med vad Gröna Bilister rekommenderar – det är viktigt att vi får en och samma definition i hela landet. Också tidsbegränsningen från våren 2007 fram till 31 december 2008 har Gröna Bilisters gillande.

– Miljöbilar ska inte vara gynnade för evigt, när det blivit självklart att välja en bil som är mindre störande för klimat och hälsa bör förmånerna tas bort. Två års försök räcker för att bidra till en lokal miljöbilsboom, säger Mattias Goldmann.
 
På en enda punkt önskar Gröna Bilister ett förtydligande: Kraven på bilisten som förmånen.
 
– Ingen ska kunna skaffa en etanol- eller gasbil, köra den på bensin och ändå få förmåner som gratis parkering. Helsingborg bör täppa igen den luckan, säger Mattias Goldmann.
 
Gröna Bilister uppmanar nu kommunen och den lokala bilhandeln att offensivt marknadsföra förmånen, så att alla som överväger att köpa ny bil vet att det finns ett nytt och lokalt skäl att köpa miljöbil, utöver alla de andra.
 
Helsingborg befinner sig strax under toppskiktet av Sveriges ledande miljöbilskommuner, med 7 av maximala 10 stjärnor för sitt arbete. Bland det särskilt berömvärda märks kommunens krav att kommande bilar i princip ska vara miljöbilar och den relativt höga andelen miljöbilar redan idag, avsaknaden av tjänste- och förmånsbilar, arbetet för att introducera biobränslen, bl.a. genom en tidig satsning på etanol och egen produktion av biogas samt kommunala förvaltningars och bolags utbildning av anställda i sparsam körning.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskning av Helsingborg som miljöbilskommun