Höganäs bör biogassatsa!

5/1: Höganäs bör biogassatsa!

Gröna Bilister sällar sig till socialdemokraten Bengt Silfverstrands kritik av Höganäs kommun för långsam introduktion av miljöbilar. Med biogasmacken som nu etableras finns inte längre några ursäkter – Höganäs bör sätta fart på miljöbilsarbetet!

Höganäs kommun är en av allt färre Skånska kommuner helt utan tankställen för fordonsgas, vilket kommunen använt som anledning för att inte satsa på gasfordon. Men nu inviger Preem den första gasmacken i kommunen.
 
– Kommuner kan välja om man aktivt vill påskynda introduktionen av biogas och etanol, eller om man passivt vill avvakta att andra gör något. Skurup och Gotland är två exempel på kommuner som systematiskt satsat på miljöbilar just för att få fram ett första tankställe, medan Höganäs vilat sig i form. Vi hoppas att kommunen påskyndar introduktionen när nu ett biogastankställe etableras, säger Mattias Goldmann, kommungranskare på Gröna Bilister.
 
Höganäs har en enda bil som kan drivas med biogas, vilket sedan tidigare kritiserats av socialdemokraten Bengt Silfverstrand i en motion till kommunfullmäktige. Sedan gammalt finns tankställen för fordonsgas i Helsingborg, Åstorp och Ängelholm, vilket ger goda tankmöjligheter för de av kommunens fordon som ibland rör sig utanför kommungränserna. Snart etableras också lokal fordonsgas vid Preem.
 
Ett systematiskt byte till miljöfordon skulle minska klimatpåverkan från kommunens fordon med cirka 70 procent. En miljöbilssatsning är en god investering i bättre hälsa och minskad klimatpåverkan och blir enligt Gröna Bilister också klart lönsamt ekonomiskt.
 
– De flesta miljöbilar kostar något mer i inköp, men vi vet att oljepriset långsiktigt går upp, så den som byter till biobränslen tar en billig försäkring mot skenande drivmedelskostnader. Det vore alltså ur alla aspekter rimligt att Höganäs beslutar sig för enbart miljöbilar i framtiden,, säger Gröna Bilisters kommungranskare Mattias Goldmann.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv