Högsby kommuns planer byte till miljöbilar

26/3: Högsby kommuns planer byte till miljöbilar

Högsby kommun har nu antagit sin klimatstrategi, som bl.a. slår fast att alla bilar kommunen köper, leasar och hyr ska vara miljöbilar. Gröna Bilister är positiva.

Högsby kommun vill byta alla sina bilar till miljöbilar. Gröna Bilister är positiva till kommunens inriktning.

– Den som byter till miljöbil halverar klimatpåverkan jämfört med en konventionell bil. Därför är det utmärkt att Högsby nu byter till enbart miljöbilar. Det kommer också att långsiktigt minska kommunens fordonskostnader, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.

Miljöbilen är befriad från fordonsskatt i fem år, har lägre bränslekostnader och vanligen något högre andrahandsvärde.

Gröna Bilister uppmanar Högsby kommun att prioritera bilar som går på biogas eller förnybar el, i andra hand etanolbilar, elhybrider och bilar som går på förnybar dieselolja. Alla fordon bör uppfylla höga säkerhetskrav och ha motorvärmare och alkolås.

– Det är stor skillnad också mellan olika miljöbilar och biogas och eldrift har lägst miljöpåverkan. Kommunen bör alltså prioritera också mellan bränsleslagen, vilket bör kombineras med att säkerställa att bilarna verkligen tankas med rätt drivmedel, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister har granskat över 100 kommuner som Miljöbilsbästa kommun. Högsby har ännu inte granskats, men en omställning till enbart miljöbilar ger fina betyg.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se