Höj trängselavgifterna!

31/12: Höj trängselavgifterna!

32 procent av Stockholms bilister anser att höjda trängselavgifter är bästa sättet att minska biltrafiken i innerstaden, medan endast 1 procent tror på nya ringleder. Gröna Bilister uppmanar regeringen att höja avgifterna och återföra höjningen till bilisterna i form av bättre möjligheter att ställa bilen och åka kollektivt.

– Trängselavgifterna minskar biltrafiken i innerstaden, förbättrar luftkvaliteten och minskar vår klimatpåverkan. Stockholmarna vill ha mer av det goda, och en höjning av avgifterna är ett effektivt sätt. Det bör regeringen ta till sig, säger Martin Prieto Beaulieu, talesperson i trängselavgiftsfrågor för Gröna Bilister.

I genomsnitt förordar stockholmarna en höjning av trängselskatten med 29 kronor, vilket innebär 49 kronor per passage i högtrafik, allt enligt en opinionsundersökning gjord av Synovate på uppdrag av DN. 29 procent anser att en höjning av bensinpriset är effektivast för att minska biltrafiken i innerstaden, 7 procent föredrar höjda parkeringsavgifter, 6 procent utbyggd kollektivtrafik, medan endast 1 procent av de tillfrågade vill bygga nya ringleder. De svarande fick endast välja ett alternativ; att 32 procent föredrar höjda avgifter innebär därmed inte att övriga är emot, utan klargör att detta är den åtgärd som bedöms som mest effektiv.

– Ska vi rädda klimatet, måste vi sluta försöka asfaltera bort trängsel. Det är oerhört glädjande att stockholmarna insett detta, och ett viktigt inlägg i debatten om vilka kringfartsleder som egentligen bör byggas, säger Martin Prieto Beaulieu.

Gröna Bilister ser inte höjda trängselavgifter som ett självändamål, men bedömer att trafiken i Stockholm bör minska kraftigt för att nå luftkvalitets- och klimatmål. Då kommer de som behöver ta bilen snabbare fram, och det skapas resurser för att underlätta för bilister att ställa bilen och åka kollektivt.

– I debatten har det funnits en konstlad motsättning mellan bilister och de som åker kollektivt. Opinionsundersökningen visar att bilisten tvärtom är en person som gärna skulle låta bilen stå, men som inte har de praktiska möjligheterna att göra det. Med ökade intäkter kan vi skapa de möjligheterna, säger Martin Prieto Beaulieu.

I Gröna Bilisters egen opinionsundersökning önskar en majoritet av de tillfrågade att särskilt miljöbelastande bilar beläggs med högre avgift, vilket också Stockholms trafik- och stadsbyggnadsborgarråd Mikael Söderlund föreslår.

– De som skitar ner mycket ska betala mycket, men det ska inte bara gälla lokalt påverkande utsläpp utan också den globala klimatpåverkan bilen har. En bränsleslukande stadsjeep bör ha en högre avgift än en liten och snål Smart.

Gröna Bilister slår också fast att undantaget för miljöbilar bör gälla mandatperioden ut, eftersom det har stor betydelse för utvecklingen av grönare bilism. Miljöbilsdefinitionen bör dock snarast förändras så att den överensstämmer med miljöbilspremiens.

För ytterligare information: Kontakta Martin Prieto Beaulieu, 0702 132 055 (presskontakt Mattias Goldmann 070-309 00 45).

Dagens Nyheters undersökning i dess helhet