Hudiksvall biogassatsar: Gröna Bilister gratulerar till framsynthet

14/6: Hudiksvall biogassatsar: Gröna Bilister gratulerar till framsynthet

– Grattis Hudiksvall till biogassatsningen! Det säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister, med anledning av att kommunen redovisar långt gångna planer på att tillsammans med landstinget och privata intressenter etablera en biogasanläggning. Redan år 2009 kan den första bilen tanka lokalt producerad biogas, med 90 procent minskad klimatpåverkan jämfört med bensin.

Hudiksvalls planerade biogasanläggning ska kunna omvandla bl.a. slakteriavfall till biogas, med en kapacitet som täcker behovet för 45 bilar och fyra bussar.

– Lokalt producerad biogas minskar kommunens bidrag till växthuseffekten och bilister kan köra med bättre miljösamvete. En anläggning i Hudiksvall skulle vara särskilt betydelsefull, eftersom det fortfarande är klent med tillgången till biogas norr om Uppsala, kommenterar Mattias Goldmann.

Kommunen uppmanas att kombinera satsningen på biogas med att redan nu slå fast en avvecklingsplan för bensin- och dieseldrivna fordon, till förmån för lokalt producerad biogas.

– Att byta till biogas eller etanol är ett enkelt sätt att göra en stor miljöinsats utan att göra någon uppoffring. Dessutom tjänar man två-tre kronor milen på att köra på biogas, så den nya gasmacken är bra för både miljön och plånboken.

Vissa tyckare kritiserar satsningen på biogas för att vara ekonomiskt olönsam, ett resonemang som Gröna Bilister ställer sig frågande till.

– Vi vet att oljan är på väg att sina. De kommuner som fortsätter vara ensidigt beroende av fossila bränslen måste räkna med att en alltstörre del av kommunkassan går åt till att tanka bilar, medan de som nu satsar på förnybara källor minskar sitt oljeberoende och därmed i framtiden kan få mer pengar över till kommunens kärnverksamhet. Dessutom vet vi att utsläppen av fossil koldioxid måste minska, och biogasen minskar utsläppen med 90 procent. Det är bland det absolut effektivaste man kan göra, säger Mattias Goldmann.

Biogasen kommer att vara dyr i början, vilket enligt Gröna Bilister är irrelevant. ”Den första litern eller kubikmetern är alltid dyr, oavsett om det gäller mjölk från ett nytt mejeri, olja från ett nytt raffinaderi eller biogas från en ny anläggning. Om det skulle godkännas som argument att inte göra något, så skulle vi ha en akut brist på både föda och bränsle”, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilister utser varje år Miljöbästa Bil. I år vann en biogasdriven Fiat Punto totalsegern, en bil som redan idag används i hemtjänsten i en rad kommuner och bör vara relevant också för Hudiksvall.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv