Imponerande, Taxi Stockholm – 1000 miljöbilar!

11/3: Imponerande, Taxi Stockholm – 1000 miljöbilar!

Taxi Stockholm har nu tusen miljötaxi och köper en ny biogasbil varje dag. Gröna Bilister är imponerade och uppmanar Stockholms stad och övriga kommuner i länet att stimulera miljötaxi mer, samt alla taxikunder att göra ett aktivt grönt taxival.

– En taxibil kör cirka 10 000 mil per år, som sju vanliga bilar. Därför är det viktigt att de är snabba att ställa om i grön riktning, och väldigt glädjande med positiva exempel som Taxi Stockholm. Tusen miljötaxi varav nästan hälften gasbilar är imponerande, säger Martin Prieto Beaulieu, taxiansvarig i Gröna Bilisters styrelse.

Gröna Bilister uppmanar alla större köpare av taxiresor att påskynda omställningen till miljötaxi.

– Stockholms kommun har miljötaxi som förval, landstinget ger högre ersättning för miljötaxi inom färdtjänsten och Arlanda flygplats ger miljötaxi förtur. Allt detta stimulerar en omställning, men alltför många kranskommuner gör ingenting alls för att påskynda utfasningen av gammaldags dieseltaxi, säger Martin Prieto Beaulieu.

Fakta om Taxi Stockholms miljöbilar:

· Andel miljöklassade bilar: 66 procent
· Antal miljöklassade bilar: 1 000 (tillväxttakt: nio bilar i veckan)
· Antal biogasbilar: 476 (tillväxttakt: en bil per dag)
· Antal hybridbilar: 55 (totalt 150 är beställda)
· Övriga miljöklassade miljöbilar drivs med etanol

Enligt Taxi Stockholm har de nästan halverat sina klimatpåverkande utsläpp sedan år 2005, med målet att minska dem med 70 procent fram till 2012.

Gröna Bilisters undersökning av taxibranschen visar att cirka 40 procent av landets taxibolag inte har några miljöbilar alls, drygt 70 procent taxibolag har max 25 procent miljöbilar. Bara tre mindre taxibolag har enbart miljöbilar. Bara sju procent av bolagen förbrukar mer förnybara än fossila drivmedel och bara två procent av bolagen förbrukar enbart förnybara drivmedel. Knappt vart fjärde taxibolag erbjuder sina kunder att beställa miljötaxi och bara två taxibolag erbjuder sina kunder att klimatkompensera sina resor.

Gröna Bilister har också frågat taxibolagen vem de bedömer som särskilt pådrivande för omställningen till grönare taxi. Det är ingen smickrande läsning för landets kommuner, som upphandlar ungefär hälften av alla taxiresor i form av bl.a. skolskjuts och färdtjänst. Över 40 procent av taxibolagen ger kommunerna det allra lägsta betyget och inte ens fem procent ger dem det högsta betyget, med medelvärdet 2,29 på en femgradig skala. Landstingen får nästan lika dåligt betyg; 2,45.

Gröna Bilister uppmanar alla taxikunder att begära miljötaxi, med i genomsnitt halverad klimatpåverkan. Vidare uppmanas taxibolagens branschorgan

Taxiförbundet att skärpa kriterierna för märkningen ”Säker Grön Taxi” som i nuläget inte ens bryr sig om vilket bränsle taxin använder.

Rapporten om taxis miljöarbete finns på www.gronamobilister.se, under rapporter.

Foto på Martin Prieto Beaulieu som delar ut rosor till miljötaxi (fritt för publicering) rekvireras från vår hemsida, www.gronamobilister.se/press