Inför gratis miljöbilsparkering, Uppsala!

6/2: Inför gratis miljöbilsparkering, Uppsala!

Länsrätten i Uppsala län har nu slagit fast att Uppsala har rätt att gynna miljöbilar med gratis parkering. Det är dags för den borgerliga majoriteten att genomföra fullmäktiges beslut och införa parkeringsförmånen, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.

Uppsala kommunfullmäktige har beslutat att införa gratis parkering för miljöbilar, men den nya politiska majoriteten har vänt sig till länsrätten för att pröva lagligheten i detta. Länsrätten i Uppsala län har nu gjort samma bedömning som länsrätten i Stockholms län tidigare gjort; parkeringen är laglig. ”Det måste därför bedömas föreligga sakliga skäl för en reducerad avgift av s.k. fossilbränslefria bilar utan att det kan anses strida mot likställighetsprincipen.”
 
Generell gratis parkering för miljöfordon finns i ett drygt trettiotal kommuner, däribland Falun, Göteborg och Linköping, medan Stockholm av juridiska skäl fastnat för att tills vidare endast ge förmånen för boende- och nyttoparkering. Också Uppsala har hittills valt att fokusera på boende- och nyttoparkering.
 
– Alltfler kommuner inför gratis parkering för miljöbilar. Det blir då både mer lönsamt och bekvämare att ha miljöbil, eftersom man dels tjänar ett antal tusenlappar på gratis parkering, dels slipper hålla på att skaffa växelpengar för automaten och oroa sig för lapplisor. Det är också en viktig signal från kommunens sida att man tar omställningen från fossil till förnybar och miljövänligare trafik på allvar, kommenterar Mattias Goldmann från Gröna Bilister.
 
Gröna Bilister uppmanar Uppsala att använda Vägverkets etablerade miljöbilsdefinition, som också används av flertalet kommuner som infört gratis parkering för miljöbilar.
 
Gröna Bilister har tidigare kritiserat Uppsala kommun för sitt undermåliga miljöbilsarbete, med betyget fyra stjärnor av tio möjliga, och uppmanar fortsatt kommunen att se över sitt eget bilinnehav. Dyra fossilbränsledrivna bilarna bör ersättas av miljöbilar, vilket gynnar både ekonomi och ekologi.
 
– Den kommun som fortsatt driver sina fordon med fossil bensin och diesel späder inte bara på växthuseffekten i onödan, utan slösar också bort kommunala skattemedel eftersom dessa bränslen blivit väldigt dyra. Varje onödig liter bensin kommunen tankar tar pengar från skolan, vården och omsorgen. Därför är det en bra investering för framtiden att satsa på miljöbilar, kommenterar Mattias Goldmann.
 
Gröna Bilister granskar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv och räknar med att under året kunna granska Uppsala en andra gång. Gratis parkering för miljöbilar ger extra poäng.
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv