Inför utsläppshandel för bilförsäljare

13/4: Inför utsläppshandel för bilförsäljare

– För att den europeiska fordonsindustrin ska kunna hålla sitt löfte till EU om minskade utsläpp av koldioxid från nya bilar, behövs ett system för handel med utsläppsrätter för biltillverkarna. Det säger trafikforskaren Per Kågeson som för Gröna Bilisters räkning tagit fram en rapport om hur
koldioxidutsläppen från nya bilar kan minskas.

Pressmeddelande 050413

 
Kunderna köper allt större och motorstarkare fordon. Det gör att nybilarnas koldioxidutsläpp minskar så långsamt att fordonsindustrin inte kommer att kunna uppfylla sitt löfte till EU. I Sverige minskar utsläppen inte alls. Om vi hade efterfrågat samma prestanda och fordonsstorlek som för tio år sedan, skulle tillverkarna ha varit på god väg att klara målet. Därför behövs kraftigare politiska styrmedel, menar Per Kågeson.
 
– EU kan med kvalificerad majoritet införa handel med utsläppsrätter för bilindustrin. Det innebär att nya bilar i genomsnitt inte får släppa ut mer än en viss mängd koldioxid per km. Utsläppstaket sänks sedan år för år i takt med den tekniska utvecklingen. Tillverkare som säljer bilar med utsläpp över taket måste köpa utsläppsrätter från företag som sålt bilar med utsläpp under taket.  Utsläppshandeln gör inte genomsnittsbilen dyrare, men det blir lönsamt för industrin att ta fram och sälja fordon som släpper ut mindre koldioxid, säger Kågeson.
 
– Det är hög tid för EU att gå från frivilliga överenskommelser till tvingande krav. Utsläppshandel är ett enkelt och obyråkratiskt sätt att belöna tillverkare och kunder som bidrar till en positiv utveckling, säger Gröna Bilisters ordförande Michael Koucky som helt ställer sig bakom Kågesons förslag.
 
Per Kågesons rapport, Reducing CO2 Emissions from New Cars (42 s), kan beställas från Gröna Bilister för 90 kr eller laddas ner som pdf-fil här [183 kB].

För ytterligare information: Kontakta Per Kågeson, 08-642 81 20, eller Gröna Bilisters ordförande Michael Koucky, 070-210 01 217 (presskontakt Mattias Goldmann 070-309 00 45).