Jämtlandspolisen bör lära av Jönköpingskollegorna!

19/3: Jämtlandspolisen bör lära av Jönköpingskollegorna!

Jämtlandspolisen har nyligen inlett sitt miljöarbete, som bl.a. omfattar utbildning i sparsam körning, men inte omställning till miljöbilar. Gröna Bilister uppmanar Jämtlandspolisen att höja ambitionen i miljöarbetet, med Polisen i Jönköpings län som positivt föredöme.

– Jönköpingspolisen byter i snabb takt till etanolbilar, varav huvuddelen svenska Saab. Ambitionen är att vara ledande i miljöbilsarbetet, en ambition som också Jämtlandspolisen borde ha, säger Mattias Goldmann.
 
Den som byter från bensin till etanol minskar sina utsläpp av fossil koldioxid med över 60 procent, enligt Svenska Miljöinstitutets beräkningar. Vid en årlig körsträcka på 1 500 mil innebär det minskade utsläpp av fossil koldioxid med cirka två ton. Att byta till etanol är alltså ett enkelt sätt att göra en stor miljöinsats, utan någon uppoffring. Samtliga etanolbilar har minst samma prestanda som motsvarande bensinbil, och om man någon gång inte hittar en etanolpump kan etanolbilen utan problem tankas med bensin. De Saabbilar som Jönköpingspolisen skaffat har 30 hästkrafter mer när de körs på etanol än när de framförs med bensin, vilket ger ytterligare incitament att tanka rätt.
 
Antalet tankställen för etanol är nu cirka 700 och miljöbilsförsäljningen slår ständigt nya rekord. Mängden såld etanol har inte ökat i samma takt, troligen beroende på att det till tider varit billigare att framföra bilen på bensin. Gröna Bilister uppmanar regeringen att skyndsamt tillse att det garanterat är billigare att köra på etanol än bensin, exempelvis genom att ta bort den svenska tullen på etanol eller flytta etanol till lägsta momsklass.
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Läs mer om Jönköpingspolisens byte till miljöbilar