Jönköping: Gröna Bilister rekommenderar City Taxi

14/5: Jönköping: Gröna Bilister rekommenderar City Taxi

Taxibranschens miljöarbete går långsammare än vad man kunnat tro, men det finns glädjande undantag. Det visar Gröna Bilisters nya granskning. I Jönköping rekommenderar Gröna Bilister City Taxi som har 60 procent biogasbilar, med målet 100 procent.

Över 40 procent av landets taxibolag har inga miljöbilar alls, drygt 70 procent taxibolag har max 25 procent miljöbilar. Bara tre mindre taxibolag har enbart miljöbilar. Bara sju procent av bolagen förbrukar mer förnybara än fossila drivmedel och bara två procent av bolagen förbrukar enbart förnybara drivmedel. Knappt vart fjärde taxibolag erbjuder sina kunder att beställa miljötaxi och bara två taxibolag erbjuder sina kunder att klimatkompensera sina resor, allt enligt Gröna Bilisters nya taxirapport, som manar till bättring.

– En taxibil kör cirka 10 000 mil per år, som sju vanliga bilar. Därför är det viktigt att de är snabba att ställa om i grön riktning, och ledsamt att det inte går snabbare, säger Martin Prieto Beaulieu, taxiansvarig i Gröna Bilisters styrelse.

Men det finns positiva undantag, och i Jönköping rekommenderar Gröna Bilister City Taxi. De har redan idag 60 procent biogasbilar och har målet att inom kort ha enbart biogasbilar, helt i linje med vad Gröna Bilister förespråkar.

Gröna Bilister har också frågat taxibolagen vem de bedömer som särskilt pådrivande för omställningen till grönare taxi. Det är ingen smickrande läsning för landets kommuner, som upphandlar ungefär hälften av alla taxiresor i form av bl.a. skolskjuts och färdtjänst. Över 40 procent av taxibolagen ger kommunerna det allra lägsta betyget och inte ens fem procent ger dem det högsta betyget, med medelvärdet 2,29 på en femgradig skala. Landstingen får nästan lika dåligt betyg; 2,45.

– I Jönköping går det utmärkt att tanka biogas, som är det klimatvänligaste bränslet. Jönköpings kommun bör ta efter Linköping och begära att de som kör färdtjänst eller skolskjuts ska ha en ökande andel gasbilar, för att om några år köra enbart på lokalt producerad biogas, säger Mattias Goldmann på Gröna Bilister som genomfört studien.

Gröna Bilister uppmanar också taxibolagen att påskynda omställningen till grönare bilar, och deras branschorgan Taxiförbundet att skärpa kriterierna för märkningen ”Säker Grön Taxi” som i nuläget inte ens bryr sig om vilket bränsle taxin använder.

Rapporten om taxis miljöarbete finns på www.gronamobilister.se, under rapporter.

För ytterligare information: Kontakta Martin Prieto Beaulieu 0702-132 055 (Mattias Goldmann på 070-309 00 45). Gröna Bilisters kansli når du på 018-320 220.

Foto på Martin Prieto Beaulieu som delar ut rosor till miljötaxi (fritt för publicering) rekvireras från hemsidan. http://www.gronamobilister.se/250

Gröna Bilister är Sveriges enda miljödrivna motororganisation, utser Miljöbästa Bil, granskar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv och påverkar politiken i grön riktning. Gröna Bilister är en ideell medlemsorganisation med 1200 betalande medlemmar, men ett betydligt större kontaktnät med bl.a. medlemstidningen Trafik & Miljö vars upplaga vartannat nummer tangerar 200 000.