Jönköpings biogaskrav bör utvidgas till taxi, skolskjuts och färdtjänst

17/5: Jönköpings biogaskrav bör utvidgas till taxi, skolskjuts och färdtjänst

Jönköpings kommun har beslutat att delar av busstrafiken ska köras på lokalt producerad biogas. Gröna Bilister uppmanar kommunen att utvidga kravet till att också gälla färdtjänst, skolskjuts och taxi.

­– Att köra på biogas minskar klimatbelastningen med nästan 90 procent jämfört med diesel. Samtidigt blir luftkvaliteten bättre lokalt. Därför är Jönköpings beslut att upphandla biogasbussar utmärkt, men det bör också gälla andra transporter kommunen köper. Det säger Gröna Bilisters kommungranskare Mattias Goldmann.
 
Linköping kräver att den som kör skolskjuts åt kommunen successivt byter till biogas. Det har lett till att två av tre taxibilar nu går på biogas, med stora klimat- och hälsovinster utan att det kostar kommunen något. Jönköpings kommun uppmanas ta efter det goda exemplet och snarast avisera att man i kommande upphandlingar av skolskjuts, färdtjänst och taxiresor kommer att kräva en ökande andel biogas i bilarna.
 
Gröna Bilisters rekommendationer till landets kommuner finns samlade i handboken ”Utmaning 2010”, som Jönköpings ledande tjänstemän har fått sig tillskickade.
 
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv