Jönköpingspolisen ett miljöföredöme för landets poliser

19/3: Jönköpingspolisen ett miljöföredöme för landets poliser!

Polisen i Jönköpings län ställer nu i snabb takt om sin fordonsflotta till miljöbilar, med ambitionen är att vara ledande i miljöbilsarbetet. Gröna Bilister är positiva och uppmanar andra polisdistrikt att göra ett studiebesök till Jönköping.

– Polisens miljöarbete har gått i snigelfart och på riksnivå har man aktivt motsatt sig att gå från gammaldags bensinbilar till moderna miljöbilar. Därför kan Jönköpingspolisens miljöambitioner  få stor betydelse för Polisen i hela landet, som alla borde ha ambitionen att vara ledande i miljöbilsarbetet, säger Mattias Goldmann, kommungranskare på Gröna Bilister.
 
Polisen i Jönköpings län har köpt in ett stort antal etanoldrivna Saab 9-5 och fortsätter utbytet i snabb takt. Eftersom Saabarna har 30 hästkrafter mer när de körs på etanol än när de framförs med bensin, blir det lättare för Polisen att bekämpa brott när man kör på förnybara drivmedel.
 
Den som byter från bensin till etanol minskar sina utsläpp av fossil koldioxid med över 60 procent, enligt Svenska Miljöinstitutets beräkningar. Eftersom polisbilar har långa körsträckor, betyder det åtskilliga tons minskade utsläpp av fossil koldioxid per bil och år.
 
Rikspolisen fick nyligen i uppdrag av regeringen att utreda om man kan köra miljöbil. Gröna Bilister vet att det går, också för utryckningar, efter att tillsammans med Norrköpingspolisen genomfört praktiska prov med trimmade etanol-Saabar i kombiversion. Men Rikspolisen är ändå motsträvig, och anför ett antal skälv mot att byta till miljöbil, skäl som Gröna Bilister underkänner. Också på regional nivå är Polisens miljöbilsarbete långsamt och tvekande – när Jämtlandspolisen här om dagen inledde sitt miljöarbete, stod det klart att bränslen och fordonsval till en inte början inte finns med.
 
– Varför ska inte Polisen vara ett föredöme? Numera finns miljöbilar som uppfyller alla polisens behov, så det finns ingen anledning att vara sämre än andra myndigheter, som till 85 procent ska köpa miljöbilar, säger Mattias Goldmann, styrelseledamot för Gröna Bilister.
 
Gröna Bilister uppmanar Rikspolisstyrelsen och Polisens länsavdelningar att besöka sina kollegor i Jönköping för att se att miljöbilsomställningen är möjlig även för Polisen.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.