Karlstad har fått egenproducerad

8/6: Gröna Bilister firar: Karlstad har fått egenproducerad biogas!

Om ett par veckor invigs Karlstad kommuns uppgraderingsanläggningen i Sjöstad, där avloppslamm blir fordonsgas. Men redan nu kan man tanka lokalt producerad biogas på macken i Våxnäs. Gröna Bilister är positiva och föreslår kommunen fem punkter för en påskyndad biogasomställning.

På sikt ska gasmacken i Våxnäs huvudsakligen använda lokalt producerad biogas, från avloppslam och hushållens organiska avfall. Kommunen har beslutat att bygga en rötningsanläggning för detta, men mycket arbete med bolagsbildning och upphandling återstår innan detta kan påbörjas. Full biogaskapacitet uppnås först kring 2013, men redan nu är alltså en del av biogasen lokalt producerad.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 85 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverket och Trafikverket. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till att Karlstad kommun nu har egenproducerad biogas.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt. Därför delar vi helt Karlstads inriktning både på att röta hushållsavfallet till biogas, och på att ställa om bussar och bilar till biogas, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Gröna Bilister föreslår Karlstad kommun fem punkter för att säkerställa att det finns en tillräcklig biogasmarknad för att motivera en fullskalig lokal produktion:

  • 1000 gasbilar 2012. Kommunen bör slå fast ett gasbilsmål så att man har något att arbeta efter. 200 gasbilar i år, 400 per år därefter är rimligt.
  • Förtur för gasbilar. Kommunen bör slå fast att man i första hand köper och leasar gasbilar för den egna verksamheten.
  • 10 000 kronor gaspeng. Kommunen bör införa en lokal gasbilspeng på 10 000 kronor eller 30 procent av merkostnaden, för att få igång en lokal gasbilsmarknad redan innan den egna produktionen startar. Så gör redan bl.a. Helsingborg och Landskrona.
  • Miljöbilskrav på taxi. Kommunen bör begära att skolskjuts, färdtjänst och andra samhällsbetalda resor körs på biobränslen, med en förhöjd milersättning för de som kör på biogas. Så gör redan bl.a. Östersund och Kristianstad.
  • Informationskampanj. En nyligen genomförd Skop-undersökning visar att de flesta bilister vet ganska lite eller inget alls om biogas som drivmedel. Kommunen bör öka informationen om biogas så att fler uppmärksammar värdet av att köra på biogas.

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas i år.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. En gasmack i Karlstad ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.