Kävlinge kommunfullmäktige uppmanas: Stöd KD:s motion om biogasmackar!

19/3: Kävlinge kommunfullmäktige uppmanas: Stöd KD:s motion om biogasmackar!

Kristdemokraterna föreslår i en motion att Kävlinge snarast ska bygga mist två tankställen för biogas. Gröna Bilister uppmanar Kävlinge kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslaget, och presenterar fyra punkter som förbättrar de lokala förutsättningarna för biogas.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 85 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till den biogassatsning som Kristdemokraterna i Kävlinge kommun föreslår.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt. Därför vore det utmärkt om Kävlinge kunde få biogasmackar snart, säger Cecilia Carlqvist, ordförande för Gröna Bilister.

Gröna Bilister föreslår Kävlinge kommun fyra punkter för att säkerställa att det finns en tillräcklig biogasmarknad för att motivera en eller två biogasmackar:

  1. Förtur för gasbilar. Kommunen bör slå fast att man i första hand köper och leasar gasbilar för den egna verksamheten.
  2. 10 000 kronor gaspeng. Kommunen bör införa en lokal gasbilspeng på 10 000 kronor eller 30 procent av merkostnaden, för att få igång en lokal gasbilsmarknad redan innan den egna produktionen startar. Så gör redan bl.a. Helsingborg och Landskrona.
  3. Miljöbilskrav på taxi. Kommunen bör begära att skolskjuts, färdtjänst och andra samhällsbetalda resor körs på biobränslen, med en förhöjd milersättning för de som kör på biogas. Så gör redan bl.a. Östersund och Kristianstad.
  4. Informationskampanj. En nyligen genomförd Skop-undersökning visar att de flesta bilister vet ganska lite eller inget alls om biogas som drivmedel. Kommunen bör öka informationen om biogas så att fler uppmärksammar värdet av att köra på biogas.

Gröna Bilister betonar dock att det inte är självklart att kommunen ska etablera och driva biogassatsningen. ”Flertalet gasmackar i Skåne drivs av privata aktörer som E.On, men kommunen har en viktig roll i att garantera tillgången på avfall att göra biogasen av, och säkerställa efterfrågan på biogas som fordonsbränsle”.

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas i år.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. En biogassatsning i Kävlinge ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.