Klimatkompensera era utsläpp, riksdagsledamöter!

17/12: Klimatkompensera era utsläpp, riksdagsledamöter!

85 procent av de riksdagsledamöter som svarade på Gröna Bilisters enkät, är intresserade av att klimatkompensera de utsläpp deras bilåkande ger upphov till. Gröna Bilister kontaktar dem nu med uppmaningen att sammanställa hur många bilmil det blev under 2007 och ett konkret förslag till kompensering.

– Riksdagsledamöterna är tyvärr inte alltid de föredömen i omställningen till hållbar bilism som vi behöver, men väldigt många är intresserade av att kompensera bilens klimat­påverkande utsläpp. Nu är det upp till bevis – vi lanserar verktyget de efterfrågat och följer upp vilka som faktiskt tar klimatansvar för utsläppen som det egna bilåkandet ger upphov till, säger Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister.

Gröna Bilister och Tricorona lanserar en ny webbtjänst där man enkelt kan räkna ut hur mycket klimatpåverkande utsläpp som bilåkandet ger upphov till, och kompensera utsläppen med vindkrafts- och biomassaprojekt i Kina och Indien. Projekten är certifierade inom ramarna för Kyotoprotokollets Clean Development Mechanism och uppfyller Energimyndighetens riktlinjer för klimatkompensering.

Gröna Bilister uppmanar alla att bidra till en minskad klimatpåverkan från bilismen, genom byte till förnybara drivmedel och energieffektivare teknik, källsorterande av resorna så att bilen oftare får stå och klimatkompensation av de utsläpp som bilen ger upphov till.

– En biogasbil minskar klimatpåverkan med upp till nittio procent jämfört med motsvarande bensinbil, och en energieffektiv småbil är många resor bättre än en bränsleslukande stadsjeep, men alla bilar har en klimatpåverkan och den bör kompenseras. Nu har vi gjort det lätt för riksdagsledamöter och andra att göra det – så sätt igång, säger Jakob Lagercrantz.

Samtliga miljöpartister och socialdemokrater som besvarade Gröna Bilisters enkät var intresserade av att klimatkompensera sitt bilåkande, mot 88 procent av centerpartisterna och vänsterpartisterna, mot 77 procent av kristdemokraterna, 75 procent av moderaterna och 73 procent av kristdemokraterna. Frågan ställdes inför valet, till kandidater på valbar plats. Gröna Bilister frågade också om man faktiskt klimatkompenserade de utsläpp bilen gav upphov till, vilket knappast någon gjorde. Totalt besvarades enkäten av 137 politiker.

Gå direkt till Gröna Bilisters klimatkompensationsprojekt

Läs sammanställningen av riksdagskandidaternas svar till Gröna Bilister

Läs mer om Tricorona på www.tricoronagreen.se.

För ytterligare information: Kontakta Jakob Lagercrantz på 0708-173 808 (Mattias Goldmann, 070-309 00 45).