Klockrent, Håbo – godkänner bara miljöbilar, öppnar bilpool för allmänheten och utbildar personalen i sparsam körning

22/3: Klockrent, Håbo – godkänner bara miljöbilar, öppnar bilpool för allmänheten oc

Håbo kommun ska framgent enbart köpa och leasa miljöbilar, resorna med egen bil i tjänsten ska minimeras och ersättas med en extern bilpool där bilarna hyrs ut till allmänheten kvällar och helger, bilresor ska minimeras till förmån för kollektivtrafik, cykel och videkonferenser och den personal som kör mycket ska utbildas i sparsam körning – allt enligt förslaget till resepolicy som kommunfullmäktige väntas anta den 19 april. ”Klockrent”, säger Gröna Bilister om förslaget.

– Kommuner bör ställa om den egna fordonsparken till miljöbilar, minska på antalet körda mil, få ut sin personal ur deras egna bilar och lära ut sparsam körning. Dessutom är det bra om man får mer pengar över till annat, t.ex. genom att man delar bilar med allmänheten. Allt detta tar Håbo tag i med det nya förslaget till resepolicy. Det är klockrent!, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.

Håbo kommunen äger och leasar 30 personbilar och 17 lätta lastbilar, varav 8 miljöbilar. Kommunens kostnader för resor i tjänst med bil var 2008 3 264 tkr, varav en hög andel för resor med egen bil. Kommunen har tre bilar i en intern bilpool. Med omedelbar verkan ska alla nya bilar vara miljöbilar, med långtgående säkerhetskrav och kompletterande miljökrav på däck och motorvärmare. Bilpoolen skötas av en extern aktör som kvällar och helger kan hyra ut bilarna till allmänheten. Dessutom ska de som kör mer än 500 mil eller 100 dagar om året utbildas i sparsam körning under 2010 och sedan kontinuerligt.

– Håbo gör alldeles rätt. Deras satsning kommer att ge minskad global klimatpåverkan, bättre miljö och renare luft lokalt och mer pengar över i kommunkassan. Det enda vi skulle vilja lägga till är en tydlig prioritering av bilar som kan gå på förnybara drivmedel bland miljöbilarna, och rutiner för att säkerställa att bilarna verkligen tankas med rätt drivmedel, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister har granskat över 100 kommuner som Miljöbilsbästa kommun. Håbo har ännu inte granskats, men kan räkna med höga poäng i organisationens kommande kommungranskning.

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.