Knivsta: 526 förmånsbilar, varav 131 miljöbilar

14/4: Knivsta: 526 förmånsbilar, varav 131 miljöbilar

I Knivsta finns 526 förmånsbilar. Av dessa är 131 miljöbilar, motsvarande 24,90%. Det är skyhögt över den generella miljöbilsandelen i kommunen, som är 0,3 %. Gröna Bilister uppmanar nu regeringen att inte skrota miljöbilsförmånerna för förmånsbilssektorn. Kommunen föreslås göra gemensam sak med organisationen.

Enligt ny statistik är 526 förmånsbilar registrerade i Knivsta. Av dessa uppfyller 131 den statliga miljöbilsdefinitionen, motsvarande 24,90 %.
– Miljöbilarna har fått ett snabbt genomslag bland förmåns- och tjänstebilarna. Det beror delvis på att företagen vill ta ett tydligt miljöansvar, men också på att förmånsvärdet är 20 procent lägre för etanolbilarna och hela 40 procent lägre för biogas- och hybridbilarna. Men som det ser ut nu finns inte förmånen kvar efter nästa år, vilket skulle minska miljöbilsandelen, öka biltrafikens klimatpåverkan globalt och försämra luftkvaliteten lokalt. Därför uppmanar vi regeringen att ge fortsatta miljöbilsförmåner och kommunen att stödja oss i detta, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 85 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Den som kör på etanol drygt halverar bilens klimatpåverkan enligt samma källor, medan den som kör med hybridteknik står helt avgasfritt vid rödljuset. Gröna Bilister är starkt positiva till fortsatta förmåner för miljöbättre bilar, men uppmanar regeringen att strunta i tekniken och fokusera på utsläppen.

– Det vore vansinne att punktera den starka miljöbilsutvecklingen inom tjänstebilssektorn, men regeringen bör utveckla ett nytt system där skatten beror på bilens klimatpåverkan, inte vilken teknik den använder. Och systemet bör vara budgetneutralt, så att andelen bilar med lägre förmånsskatt motsvaras av att bilar med höga utsläpp får högre beskattning.

Gröna Bilister poängterar också vikten av fortsatta och utökade lokala stimulanser för miljöbilar, särskilt när nu regeringen är så otydlig med vad som framöver gäller på nationell nivå. Ett fyrtiotal kommuner har exempelvis gratis parkering för miljöbilar, men många tar nu bort förmånen eftersom man menar att miljöbilarna blivit så många.

– Många kommuner stirrar på fel siffror. Miljöbilarna står för ungefär en tredjedel av nybilsförsäljningen, men det avgörande är ju att de fortsatt bara står för en dryg procent av alla bilarna på gatan. Först när vi har fler miljöbilar än icke-miljöbilar på gatorna kan vi luta oss tillbaks.

Gröna Bilister uppmanar samtidigt regeringen att skärpa miljöbilsdefinitionen, eftersom det nu är så många fordon som uppfyller den att den knappast längre är pådrivande för marknadens utveckling.

Statistiken finns på http://www.tjanstebilsfakta.se/_files/miljobilsandel_kommun.xls.

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.