kommuner får handbok

1/11: Landets alla kommuner får handbok i grönare bilismen

Att inte ställa om till miljövänligare bilism är bristande respekt mot kommuninvånarnas hälsa och slöseri med skattemedel. Finanskommunalrådet, inköpschefen och miljöchefen i landets alla kommuner får nu en handbok i grönare bilism.

Det myllrar av bra miljöbilsarbete i många av landets kommuner, men många lägger ner en väldig energi på att uppfinna hjulet på nytt och andrablir så stressade av uppgiften att de somnar om. Därför presenterar vi en handbok som konkret och systematiskt sprider de bästa exemplen från landets kommuner, säger Mattias Goldmann, författare till Gröna Bilisters ”Utmaning 2010 ­ handbok för grönare bilism”.

År 2010 ska utsläpp av växthusgaser från trafiken åter vara nere i 1990 års nivå, ny­bilen ska i snitt släppa ut max 120 g koldioxid per kilometer, 5,75 procent av allt bränsle ska vara förnybart och nya miljökvalitetsnormer börjar gälla. Handboken från Gröna Bilister visar att allt detta och mer därtill är möjligt, helt enkelt genom att systematiskt göra som de miljöbilsledande kommunerna redan gör.

Utmaning 2010 är framtagen av Gröna Bilister, med finansiellt stöd från Naturvårdsverket. Miljöminister Lena Sommestad skriver i förordet att ”Den här handboken från Gröna Bilister visar på en fantastisk mångfald av goda idéer, som inspirerar till fortsatt kraftsamling för en miljövänligare trafik”.

Boken kostar 90 kronor, 60 kronor för medlemmar i Gröna Bilister. Första upplagan på 5 000 exemplar börjar redan ta slut eftersom en stor del av upplagan reserverades redan innan utgivningen.

För ytterligare information, kontakta Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Se även Gröna Bilisters kommungranskningar.