Kräv 100% förnybart, Gävleborg!

2/10: Kräv 100% förnybart, Gävleborg!

Gävleborgs län överväger nu vilka miljökrav de ska ställa på den framtida kollektivtrafiken. Det är hög tid – idag drivs inte en enda av länets 175 bussar med förnybara bränslen! Gröna Bilister uppmanar länet att ställa ett långsiktigt krav på 100% förnybara bränslen.

– Det är upprörande dåligt att det fortfarande inte finns en enda etanol- eller biogasbuss i hela länet, men den kommande upphandlingen är länets chans att markera att man inte vill fortsätta tillhöra bottenträsket i omställningen till förnybara bränslen, säger Mattias Goldmann, kommungranskare på Gröna Bilister.

Landstinget och länets 10 kommuner överväger att begära att minst 40 procent av all kollektivtrafik år 2012 ska ske med förnybara bränslen, med målet 90 procent för år 2020. Frågan diskuteras nu i kollektivtrafikberedningen.

Gröna Bilister ställer sig bakom de diskuterade nivåerna, som bör kompletteras med ett långsiktigt mål om att inga fordon i framtiden ska framföras på fossila bränslen.

– Landets miljöbilsbästa kommuner har kommit långt i att ställa om kollektivtrafiken till biobränslen. Det innebär en kraftigt minskad klimatpåverkan, lägre hälsopåverkande utsläpp och minskat beroende av allt dyrare fossila bränslen. Dessutom är en snabb och långtgående omställning av kollektivtrafiken en viktig grund för grönare bilism, eftersom det innebär en tillräckligt stor efterfrågan på biobränslen för att strukturen ska byggas ut. Det är hög tid att Gävleborg inspireras och tar efter, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilister uppmanar också länets kommuner att skyndsamt börja ställa krav på att särskild kollektivtrafik som färdtjänst och skolskjuts ska omfattas av långtgående krav på förnybara bränslen.

– Färdtjänst och skolskjuts står för närmare hälften av taxis verksamhet, så om man begär att dessa transporter ska ske med miljöbilar, byts större delen av taxiflottan ut. Linköping begär miljöbilar, och nu är två av tre taxibilar i kommunen miljöbilar. Gävleborgs alla kommuner bör ta tillfället att minska miljöpåverkan också på detta område, särskilt som kravet praktiskt taget inte kostar något för kommunen.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv