Kristianstads bilpool gör det enklare för bilisten minska sin klimatpåverkan

18/2: Kristianstads bilpool gör det enklare för bilisten minska sin klimatpåverkan

– En bilpool med biogasbil gör det enklare för alla bilberoende Kristianstadsbor att minska sin klimatpåverkan, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Kristianstads första bilpool har nu invigts, med biogasbil för privatpersoner. Skånes bilpool som redan finns i Helsingborg och Malmö öppnar nu filial i Kristianstad. Redan nu väntar tio personer på medlemskap, men fler kan komma med – och den ensamma biogasbilen kan bli fler.

– Många behöver bil, men behöver kanske inte ständigt ha en bil stående på garageuppfarten eller parkeringen. Bilpoolen ger privatbilens fördelar utan allt det krångel och alla de kostnader som en egen bil för med sig. Dessutom vet vi att den som är med i en bilpool minskar sitt onödiga åkande kraftigt, till förmån för mer cyklande och kollektivtrafik. Det ger bättre miljö och inte minst bättre hälsa. Än bättre blir det förstås i Kristianstad, där bilpoolsbilen drivs med lokalt producerad biogas, kommenterar Mattias Goldmann.
 
Bilpoolsverksamheten ökar snabbt i Sverige, med såväl mindre föreningar som större kommersiella företag. Från att tidigare ha varit ett fenomen nästan enbart för miljöentusiaster, är bilpoolen nu en effektiv lösning för den som behöver bil men inte vill ha bekymret med att äga bil. Alltfler företag löser också resandet i tjänsten genom att ansluta sig till bilpooler.
 
I Gröna Bilisters handbok ”Utmaning 2010” rekommenderas kommuner att skaffa miljöbilar och hyra ut sina fordon till allmänheten, vilket Göteborg och Linköping redan gör. Kristianstads kommun uppmanas att se över möjligheterna att kvällstid och helger hyra ut sina tjänstebilar via bilpoolen.
 
Gröna Bilister har tidigare granskat Kristianstad ur miljöbilsperspektiv med betyget 9 av 10 möjliga, vilket innebär att man är landets bästa miljöbilskommun, jämte Göteborg, Östersund och Örnsköldsvik.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv

Handboken ”Utmaning 2010”