Kriterier för nomineringen av miljöbästa bil 2009

14/4: Kriterier för nomineringen av miljöbästa bil 2009

Gröna Bilister presenterar idag kriterier för nomineringen av miljöbästa bil 2009. Föreningen sätter nu de tuffaste kriterierna någonsin, och både ur miljö- och säkerhetssynpunkt. Fosillbränsledrivna bilar får ha max 110g koldioxidutsläpp per kilometer, biobränsledrivna bilar 70 gram per kilometer.

– Vi trodde in i det längsta att regeringen skulle avisera en skärpning av miljöbilsdefinitionen, men så skedde inte under våren, säger Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister. Nu tar vi i stället det steget. Vi ser en nominering till Miljöbästa bil som något som skall vara möjligt endast för de miljöbästa och säkraste bilarna på marknaden.

Gröna Bilister nominerar år 2009 bilar som om de använder fossila bränslen släpper ut max 110 gram koldioxid per kilometer, eller om de använder biobränslen justerat efter den nedräkningsfaktor svenska myndigheter använder i det så kallade Bilindex 2008 (Rapport 5946, mars 2009). Här justeras de fossila koldioxidutsläppen ned på bilar som kan köras på E85 ned med 65% och på biogas med 85%. Dagens miljöbilsdefinition sätter gränsen vid 120 gram koldioxid per kilometer.

Alla nominerade fordon uppfyller dessa hårda miljökrav, och skall samtidigt uppfylla hårda säkerhetskrav. Bilarna skall klara fem stjärnor i den frivilliga europeiska säkerhetstesten Euro NCAP (eller 5+2 i den äldre testen). De skall även ha antisladd system som standard. Bilarna skall finnas tillgängliga för testning på marknaden med leverans till kund senast sista augusti för att få vara med.

Den omedelbara konsekvensen är att fordon som skapats så att de precis klarar den gällande miljöfordonsdefinitionen faller bort, samt de törstigaste biobränslefordonen.

De nominerade fordonen, som kommer att bli omkring trettio stycken, kommer att bedömas av fyra jurys den 2:a juni på Eco Drive Arena i Göteborg. Juryerna utses av etablerade organisationer i Sverige, och består av en pensionärsjury, en barnfamiljsjury, en miljöchefsjury samt en jury bestående av motorjournalister. Deras inbördes poäng ger sedan en totalvinnare.

– Genom att nominera baserad på de hårdaste miljö- och säkerhetskraven ger vi jurygrupperna ett bra material att arbeta från. Men sedan är det upp till varje användargrupp att utse vad som passar denna grupps behov, kommentarer Jakob Lagercrantz.

– Nu är nomineringslistan ute för kontroll hos generalagenterna, det tillkommer ju nya modeller hela tiden så vi vet ännu inte hur många som kommer att platsa, avslutar Jakob Lagercrantz. Det är denna utveckling som är så rolig, och som vi vill stödja.

För ytterligare information, kontakta Jakob Lagercrantz, 0708-173 808. Information om tidigare års miljöbästa bilar finns på www.gronamobilister.se. De tre senaste åren har Ford Focus Flexifuel vunnit.

Myndigheternas rapport: Index över nya bilars klimatpåverkan (rapport 5496) finns bl a på: http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5946-0.pdf