Kritiken hårdnar mot regeringens miljöfordonspolitik

12/5: Kritiken hårdnar mot regeringens miljöfordonspolitik

Konkurrensverket förkastar regeringens förslag att dra undan stöd för etanolbilar. Gröna Bilister anser att regeringen nu måste reparera förtroendekrisen med näringslivet genom en teknikneutral och genomtänkt miljöfordonspolitik.

Regeringen föreslog i vårpropositionen att den nedsättning av förmånsvärde med 20% som tidigare gynnat företag med etanolbilar skall försvinna från årsskiftet. Fördelarna för el- och gasbilar blir kvar. Gröna Bilister med flera har hävdat att detta strider mot uppfattningen att det är minskad klimatpåverkan som skall belönas, inte vilken teknik som sitter på fordonet.

Vi står inför så stora omställningar för att minska oljeberoendet, kommenterar Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister. Regeringen borde fortsätta belöna de renaste teknikerna, inte stirra sig blind på att bara belöna det nya.

Svensk bilindustri och dess leverantörer har under de senaste årens utveckling av miljöfordon byggt upp en spetskompetens kring etanolbilar. Svenska bränslebolag har satsat en dryg miljard på att etablera etanolpumpar. Regeringens agerande riskerar att dessa insatser är bortkastade.

Konkurrensverket går nu ut med ett mycket tydligt uttalande. Verkets generaldirektör Jan-Erik Ljusberg skriver i sitt yttrande:

Styrmedel ska ur ett kostnadseffektivt perspektiv, så långt det är möjligt, vara teknikneutrala, förutsägbara och långsiktiga. Det innebär att styrmedlen bör baseras på objektiva egenskaper och inte styra utvecklingen mot vissa tekniska lösningar. Därmed kommer föreliggande förslag om nedsatt förmånsvärde enbart för vissa typer av miljöbilar att leda till en konkurrenssnedvridning i och med att de teknologier som inte omfattas av nedsättningen missgynnas.

Gröna Bilister är inne på samma linje.

Skrota förslaget, gör i stället om det så att bilar med höga utsläpp får betala för de renaste bilarna. På detta sätt kan de över 3 miljoner bilar på de svenska vägarna bidra till att bilparken förnyas och utsläppen minskas, avslutar Lagercrantz.

Gröna Bilister har länge förordat en Bonus-Malus lösning av fransk modell, där fordon med höga emissioner betalar en avgift som kommer låg utsläpparna till godo.

 

Gröna Bilisters remissvar på regeringens förslag i vårpropositionen finns här.

Se konkurrensverkets yttrande i sin helhet på: http://www.kkv.se/beslut/11-0309.pdf

För ytterligare information, kontakta: Jakob Lagercrantz, Ordförande i Gröna Bilister på telefon: 0708-173 808