Land Rover, Kia och Volvo ensamma att klimat­kompensera bilens utsläpp

16/2: Land Rover, Kia och Volvo ensamma att klimat­kompensera bilens utsläpp

Land Rover klimatkompenserar alla sina nya bilars utsläpp under 7 500 mil, Volvo gör det med sina miljöbilar, men bara för 1 500 mil per år under tre år, och Kia står för bilens faktiska kör­sträcka under ett år. Inget annat bilmärke klimat­kompenserar. Det framgår av Gröna Bilisters nya rapport ”Att ta klimatansvar hela vägen”.

– En bils totala klimatpåverkan är mycket mer än bara det som syns i officiella utsläppsvärden eller bedöms i miljöbilsdefinitionen. Den som kompenserar sina klimatpåverkande utsläpp har tagit ett viktigt steg i grön riktning, och det är synd att bara tre bilmärken gör det, säger Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister.

Gröna Bilisters rapport ”Att ta klimatansvar hela vägen” fokuserar på vilket ansvar bil­tillverkarna tar för att minska bilens totala klimatpåverkan, givet de utsläpp bilen har per kilometer. Sex områden har granskats:

·        Klimatkompensation. Vilka bilmärken kompenserar för de utsläpp bilarna ger upphov till, och hur är kompensationen utformad?

·        Sparsam köning. Vilka bilmärken bistår sina kunder i att lära sig köra sparsamt, med miljö- och ekonomiska vinster?

·        Sponsring. Vilka bilmärken sponsrar miljöinriktade projekt och organisationer?

·        Rätt tankning. Vilka bilmärken av de som säljer bilar som kan framföras på etanol och gas, stimulerar kunden att tanka dem ”rätt” – och inte på bensin?

·        Egna fordon. Hur ser det ut ur miljöperspektiv med den egna fordonsparken, i form av tjänste- och förmånsbilar?

·        Egen verksamhet. I vad mån kompenserar bilföretagen den klimatpåverkan den egna verksamheten ger upphov till?
 
De flesta generalagenter tar någon form av miljöansvar åtminstone på något av ovanstående områden. Tre bilmärken står ut som de som tar ett störst samlat ansvar:
 
·        Land Rover klimatkompenserar varje ny bils totala utsläpp de första 75 000 kilometrarna. Själva tillverkningen av bilen är också klimatkompenserad. Dessutom erbjuds köparen en gratis utbildning i sparsam körning i det egna fordonet. Land Rover har ett omfattande sponsringsprogram för miljöorganisationer och miljöprojekt, klimatkompenserar företagets egna flygresor och är enda bilmärket som skrivit på Naturskyddsföreningens klimatåtagande.

·        Volvo klimatkompenserar sina etanolbilar 1 500 mil per år under tre år. Dessutom erbjuds köparen en gratis utbildning i sparsam körning i det egna fordonet. Företaget sponsrar miljöprojekt och har flera initiativ för att kunden ska tanka sin bil ”rätt”.

·        Kia klimatkompenserar varje ny bils totala utsläpp det första året och arbetar därefter för att kunden själv ska fortsätta klimatkompensationen. Sparsam körning-utbildning ska införas.

 
– Det tar emot att berömma Land Rover, själva symbolen för onödigt stora, tunga och bränsleslukande fordon. Klimatkompensationen kan inte ändra på att en Land Rovers höga förbrukning bidrar till att oljan sinar allt snabbare, att dess höga halter kväveoxid bidrar till alltför mycket övergödning, försurning och luftrörsproblem, att dess blotta storlek bidrar till onödig trängsel i stadsmiljön där många av dessa fordon befinner sig och att dess utformning gör den till ett fordon vi inte vill se i närheten av oskyddade trafikanter. Men ur de perspektiv vi granskar denna gång har Land Rover tagit större kliv i rätt riktning än konkurrenterna, säger Mattias Goldmann som sammanställt rapporten.

 
Läs rapporten i dess helhet.

För ytterligare information: Kontakta Jakob Lagercrantz, 0708-173 808 eller Mattias Goldmann +254-716 328 593.