Lönsam etanol NU – Gröna Bilister lanserar upprop

11/11: Lönsam etanol NU – Gröna Bilister lanserar upprop

Gröna Bilister godtar inte att det ska vara dyrare att tanka rätt. Därför lanseras nu ett upprop med krav på att det ska vara billigare att tanka etanol än bensin.

Bensinbolagen har i dagarna höjt etanolpriset med 90 öre per liter, samtidigt som bensinen blivit över två kronor billigare de senaste månaderna. Man tjänar därmed långt över en krona milen på att köra sin etanolbil på bensin.

Gröna Bilisters upprop lyder ”Det ska vara lönsamt att göra rätt. Det har riksdag och regering bestämt. Men nu är det inte så. Att köra på etanol E85 är klart dyrare än att köra på bensin. Principen att förorenaren ska betala är åsidosatt. Den som tar miljöansvar betalar mer än den som kör klimatvidrigt och fossilt. Det duger inte. Regering, riksdag och bensinbolag måste se till att det lönar sig att tanka rätt!”

– Vi är nerringda av upprörda bilister som skaffat etanolbil och nu känner sig bestraffade för den miljöinsats de gör. Nu kanaliserar vi deras ilska och besvikelse och ger regering och bensinbolag ett starkt underlag för att snabbt se till att det åter lönar sig att tanka rätt, säger Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister.

I regeringens budgetproposition för 2009 anges att som mål att ”användningen av biodrivmedel ska kunna öka snabbt och till lägre kostnader”. Också tidigare har såväl den nuvarande som föregående regering varit tydliga med att det ska löna sig att tanka förnybara drivmedel. Etanol E85 minskar klimatpåverkan med 56 procent jämfört med bensin, enligt Vägverket och Naturvårdsverket.

Gröna Bilister underkänner resonemang om att E85 med nödvändighet är rekorddyrt nu på grund av en höjd andel bensin och stigande dollarpris.

– Dollarn sjönk månad för månad under lång tid utan att etanolpriset sjönk, men när den steg höjde de omedelbart priset. Vinteretanolens högre andel bensin motsvarar högst trettio öre av bensinbolagens höjning på nittio öre, lika mycket och precis samtidigt. Därför har vi bett Konkurrensverket att granska detta och ökar nu trycket på både bensinbolag och regering att ta ansvar för rimligt prissatta fordonsbränslen, säger Jakob Lagercrantz.

– Det finns inget som säger att biobränslen måste följa oljepriset, tvärtom. I takt med att kampen mot växthuseffekten driver upp oljepriset ska miljöbränslena gynnas, avslutar Lagercrantz. Den svenska biogasen tankas idag till ett pris som är ca 30 procent billigare än bensin per mil.

Läs uppropet.

Se en historik över priset på E85 på www.tanka.se/prishistorik.html, se den aktuella prisutvecklingen på etanol på http://ethanol-news.newslib.com/story/6938-29773/, se dollarkursens utveckling på www.forex.se, se Gröna Bilisters brev till Konkurrensverket.

 
FÖR VIDARE INFORMATION:
Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz 0708-173 808, presskontakt Mattias Goldmann 070-309 00 45.