Lysande med biogasambulans, Uppsala läns landsting!

17/5: Lysande med biogasambulans, Uppsala läns landsting!

Landstinget i Uppsala skaffar biogasambulanser inom två år, som ett led i satsningen på att helt avveckla användningen av fossila bränslen till år 2020. Gröna Bilister är mycket positiva.

Uppsala läns landstings förslag till miljöprogram anger att fler av landstingets fordon köras på biogas. Två biogasdrivna ambulanser ska tas i drift år 2012, varefter tre bilar byts ut per år.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 85 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverket och Vägverket. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till landstingets biogassatsning.

– Det är logiskt att landstinget går före i omställningen till biogas eftersom de ansvarar för hälso- och sjukvården, och biogas är en viktig satsning på både minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Landstinget beräknar kostnaden för att byta till biogasdrift till 30- 40 000 kronor per ambulans, vilket man tjänar in på billigare bränsle. Ambulanserna kör runt 200 000 mil om året, på diesel. Biogasen ska tillverkas lokalt, med en utvidgad produktion och ett nät av gasmackar. Scandinavian Biogas ansvarar för detta.

– Uppsala har halkat efter i biogasracet, med bara en mack som har begränsad service och i praktiken inte är öppen för allmänheten. Därför är det mycket glädjande för alla Uppsalas bilister att vi nu får en ordentlig biogasutbyggnad, säger Cecilia Carlqvist.

Stockholms läns landsting har sedan tidigare en gasdriven ambulans genom projektet ”Grön Ambulans”, som också omfattar att ambulansens övriga miljöpåverkan ska minskas bl.a. genom att vara fri från PVC, ftalater och halogener, och en aerodynamisk larmbåge med LED-ljus som i sig minskar bränsleförbrukningen med 5-10 procent. Stockholms läns landsting granskar också om befintliga dieseldrivna ambulanser kan drivas med biodiesel, med lägre klimat- och hälsopåverkan än fossil diesel.

– Det finns ingen anledning att uppfinna hjulet på nytt, Uppsala läns landsting bör samarbeta med andra landsting för att få en så smart och billig biogasambulans som möjligt, och bör liksom Stockholm se om de befintliga ambulanserna kan köras på biodiesel istället för fossil diesel.