Malmö kan bli först med över 50 procent miljöbilar

26/3: Malmö kan bli först med över 50 procent miljöbilar

Motormässan i Malmö går i miljöns tecken, med Sverigepremiär för flera miljöbilar, miljödag på torsdagen och Gröna Bilister som samarbetspartner. Gröna Bilister bedömer att Malmö har goda förutsättningar att bli första kommun med över 50 % miljöbilar i nybilsförsäljningen.

– Miljöbilar har parkeringsförmåner i Malmö, det finns gott om tankställen för både etanol och fordonsgas och staden är ett gott föredöme i sin egen fordonsupphandling. Om Malmös politiker och bilister lägger manken till kan man utmärkt bli Sverigebäst på miljöbilar. Låt Motormässan bli startskottet för det, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilister slår fast att Motormässan i Malmö fyller en viktig funktion, eftersom det breda urvalet av miljövänligare bilar står klart för var och en som besöker mässan.

– Motormässan visar att alla kan ta steget och bli gröna bilister, redan nu. Det finns miljöbilar i alla storleksklasser och från de flesta märkena. Redan detta halvår kommer miljöbilen att stå för mer än hälften av nybilsförsäljningen i delar av landet, och Motormässan har en tydlig roll i detta, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.

Gröna Bilister medverkar på Motormässan bl.a. enligt följande:

Inledande presskonferens ons 26 mars kl 12.00

Föreläsning: Miljöbilen nu och i framtiden – tors kl 13.30

Miljödebatt (Mattias Goldmann moderator) – tors kl 15.00

Föreläsning: Biobränslen – himmel eller helvete? – tors kl 17.00

Föreläsning: Avveckla bensinbilen till 2015 tors kl 18.00

Dessutom presenterar Gröna Bilister sin nya bok om hybridbilar och en ny typ av klimatanpassad bilfinansiering. Gröna Bilister finns på plats under hela mässan för att ge producent- och bränsleoberoende information om bilar och miljö.

För ytterligare information:

– Mattias Goldmann 070-309 00 45
– Martin Prieto 0702-132 055